Sony Xperia E - Aplikasi bantuan

background image

Aplikasi bantuan

Untuk mengakses aplikasi Bantuan

1

Dari skrin Aplikasi anda, cari dan ketik .

2

Cari dan ketik item sokongan yang diperlukan.