Sony Xperia E - Opties voor SMS- en MMS-berichten

background image

Opties voor SMS- en MMS-berichten

Meldingsinstellingen voor berichten weergeven en bewerken

1

Tik op het Startscherm op en vervolgens op Berichten.

2

Druk op .

3

Om uw instellingen weer te geven en te bewerken, tikt u op Instellingen en

vervolgens op een SIM-kaart en voert u de gewenste instellingen in.

De instellingen voor leveringsrapporten voor uitgaande berichten wijzigen

1

Tik op het Startscherm op en vervolgens op Berichten.

2

Druk op .

3

Tik op Instellingen en selecteer daarna een SIM-kaart.

4

Tik op Ontvangstbevestiging om het leveringsrapport te activeren of

deactiveren.

51

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Berichten weergeven die zijn opgeslagen op de SIM-kaart

1

Tik op het Startscherm op en vervolgens op Berichten.

2

Druk op en tik op Instellingen.

3

Tik op een SIM-kaart > SIM-berichten.