Sony Xperia E - E-mail gebruiken

background image

E-mail gebruiken

Een e-mailbericht maken en verzenden

1

Tik op het Startscherm op , ga naar en tik hierop. Het Postvak IN van uw

standaard e-mailaccount verschijnt. Als u een andere e-mailaccount wilt

gebruiken die u op uw telefoon hebt ingesteld, tikt u op de balk met en

selecteert u de account waarvan u het bericht wilt verzenden.

2

Tik op .

3

Tik op Aan en begin het e-mailadres van de ontvanger in te voeren.

Overeenkomende vermeldingen worden in een dynamische lijst weergegeven.

Tik op de bijbehorende vermelding of ga door met het invoeren van het

volledige e-mailadres. Om meer ontvangers toe te voegen, voert u een komma

( , ) of een punt-komma ( ; ) in en typt u een andere naam. Als u een ontvanger

wilt verwijderen, tikt u op .

4

Als u een e-mailadres dat in uw contactpersonen is opgeslagen te selecteren,

tikt u op en schakelt u vervolgens het selectievakje naast een

ontvangersveld in. Om meer dan een ontvanger toe te voegen, schakelt u de

selectievakjes voor de gewenste contactpersonen in. Als u klaar bent, tikt u op

Gereed

.

5

Tik op het onderwerpveld en voer het e-mailonderwerp in.

6

Druk op en tik vervolgens op Bestand bijvoegen om een bestand als bijlage

toe te voegen. Selecteer het bestandstype en tik vervolgens op het bestand dat

u als bijlage wilt toevoegen in de lijst met bestanden die wordt weergegeven.

7

Tik op het veld met de inhoudstekst en voer uw berichttekst in.

8

Als u de velden Cc/Bcc wilt toevoegen, drukt u op en tikt u op Cc/Bcc

toevoegen

.

9

Als u de e-mail wilt verzenden, tikt u op .

54

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

E-mailberichten ontvangen

1

Tik op het Startscherm op .

2

Tik op . Het Postvak IN van uw standaard e-mailaccount verschijnt.

3

Als u een andere e-mailaccount die u op uw telefoon hebt ingesteld wilt

controleren, tikt u op de balk met en selecteert u de account die u wilt

controleren. Als u al uw e-mailaccounts tegelijk wilt controleren, tikt u op de balk

die bevat en tikt u op Gecombineerde weergave.

4

Om nieuwe berichten te downloaden, tikt u op .

Als u een zakelijke e-mailaccount hebt ingesteld, kunt u de controlefrequentie instellen op

Automatisch (push).

E-mailberichten lezen

1

Tik op het Startscherm op .

2

Tik op . Het Postvak IN van uw standaard e-mailaccount verschijnt. Als u een

ander e-mailaccount wilt controleren dat u op uw telefoon hebt ingesteld, tikt u

op de balk met en selecteert u het account dat u wilt controleren.

3

Blader omhoog of omlaag in het postvak IN en tik op de e-mail die u wilt lezen.

4

Spreid uw twee vingers uit elkaar in het veld met de inhoudstekst om in te

zoomen of breng ze samen om uit te zoomen.

5

Gebruik de pijlen vooruit en achteruit om uw volgend of vorig bericht te lezen.

De bijlage van een e-mailbericht weergeven

1

Tik op Startscherm op .

2

Tik op . Het Postvak IN van uw standaard e-mailaccount verschijnt. Als u een

andere e-mailaccount die u op uw telefoon hebt ingesteld wilt controleren, tikt u

op de balk met en selecteert u de account die u wilt controleren.

3

Zoek en tik op het gewenste bericht in uw postvak IN. E-mails met bijlagen zijn

geïdentificeerd met .

4

Tik op het label voor bijlagen in de e-mailinhoud. Alle bijlagen verschijnen in

een lijst.

5

Tik op Laden onder een item in bijlage.

6

Wanneer de bijlage is gedownload, tikt u op Weerg. of Opslaan.

Het e-mailadres van een afzender opslaan in uw contacten

1

Tik op het Startscherm op .

2

Tik op . Het Postvak IN van uw standaard e-mailaccount verschijnt. Als u een

andere e-mailaccount die u op uw telefoon hebt ingesteld wilt controleren, tikt u

op de balk met en selecteert u de account die u wilt controleren.

3

Zoek en tik op het gewenste bericht in uw postvak IN.

4

Tik op de naam van de afzender.

5

Tik op OK wanneer u wordt gevraagd om de naam aan uw contacten toe te

voegen.

6

Selecteer een bestaand contact of tik op Nieuw contact maken als u een nieuw

contact wilt maken.

7

Bewerk de contactgegevens en tik op Gereed.

Een e-mailbericht beantwoorden

1

Tik op het Startscherm op .

2

Tik op . Het Postvak IN van uw standaard e-mailaccount verschijnt. Als u een

andere e-mailaccount die u op uw telefoon hebt ingesteld wilt controleren, tikt u

op de balk met en selecteert u de account die u wilt controleren.

3

Tik op het bericht dat u wilt beantwoorden en tik vervolgens op .

4

Om allen te beantwoorden, tikt u op en vervolgens op Allen antwoorden.

5

Voer uw antwoord in en tik op .

55

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Een e-mailbericht doorsturen

1

Tik op het Startscherm op .

2

Tik op . Het Postvak IN van uw standaard e-mailaccount verschijnt. Als u een

andere e-mailaccount die u op uw telefoon hebt ingesteld wilt controleren, tikt u

op de balk met en selecteert u de account die u wilt controleren.

3

Tik op het bericht dat u wilt doorsturen.

4

Tik op en op Doorsturen.

5

Tik op Aan en voer het adres van de ontvanger in.

6

Voer de tekst van het bericht in en tik vervolgens op .

Een e-mailbericht verwijderen

1

Tik op het Startscherm op .

2

Tik op . Het Postvak IN van uw standaard e-mailaccount verschijnt. Als u een

andere e-mailaccount die u op uw telefoon hebt ingesteld wilt controleren, tikt u

op de balk met en selecteert u de account die u wilt controleren.

3

Markeer in uw postvak IN het selectievakje voor de e-mail die u wilt verwijderen

en tik op .

Een gelezen e-mail markeren als ongelezen

1

Tik op het Startscherm op .

2

Tik op . Het Postvak IN van uw standaard e-mailaccount verschijnt. Als u een

andere e-mailaccount die u op uw telefoon hebt ingesteld wilt controleren, tikt u

op de balk met en selecteert u de account die u wilt controleren.

3

Schakel het selectievakje in voor de gewenste e-mail en tik op .

Om een ongelezen e-mail te markeren als gelezen, schakelt u het selectievakje in en tikt u op

.

Een e-mail met een ster markeren

1

Tik op het Startscherm op .

2

Tik op . Het Postvak IN van uw standaard e-mailaccount verschijnt. Als u een

andere e-mailaccount die u op uw telefoon hebt ingesteld wilt controleren, tikt u

op de balk met en selecteert u de account die u wilt controleren.

3

Schakel het selectievakje in voor de e-mail die u met een ster wilt markeren en

tik vervolgens op .

Om de ster te verwijderen van een-mail, markeert u de e-mail en tikt u vervolgens op .

Alle met een ster gemarkeerde e-mails weergeven

1

Tik op het Startscherm op , ga naar en tik hierop.

2

Tik op en op Met ster. Alle e-mails die met een ster zijn gemarkeerd,

verschijnen in een lijst.

Uw e-mail beheren in batches

1

Tik op het Startscherm op , ga naar en tik hierop. Het Postvak IN van uw

standaard e-mailaccount verschijnt. Als u een andere e-mailaccount die u op

uw telefoon hebt ingesteld wilt controleren, tikt u op de balk met en selecteert

u de account die u wilt controleren.

2

Schakel de selectievakjes in voor de e-mails die u wilt selecteren.

3

Wanneer u klaar bent, tikt u op een van de pictogrammen in de werkbalk om

bijvoorbeeld de geselecteerde e-mails naar een andere map te verplaatsen.

Alle mappen voor één e-mailaccount weergeven

1

Tik op het Startscherm op , ga naar en tik hierop. Het Postvak IN van uw

standaard e-mailaccount verschijnt. Als u een andere e-mailaccount die u op

uw telefoon hebt ingesteld wilt controleren, tikt u op de balk met en selecteert

u de account die u wilt controleren.

2

Tik op om alle mappen in de account weer te geven.

56

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

De controlefrequentie voor het postvak IN wijzigen

1

Tik op het Startscherm op .

2

Tik op .

3

Druk op en tik op Instellingen.

4

Tik op de account dat u wilt aanpassen als u meerdere e-mailaccounts gebruikt.

5

Tik op Controlefrequentie inbox en selecteer een optie.

57

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.