Sony Xperia E - Films gebruiken

background image

Films gebruiken

Videoclips afspelen in Films

1

Tik op het Startscherm op .

2

Ga naar en tik op Films. Alle films worden in een raster weergegeven.

3

Tik op de film die u wilt selecteren en tik op om hem af te spelen.

4

Tik op het scherm om de bedieningsknoppen weer te geven of te verbergen.

5

Tik op om de film te onderbreken.

6

Sleep de markering op de voortgangsbalk naar links om de film terug te

spoelen. Sleep de markering op de voortgangsbalk naar rechts om de film snel

vooruit te spoelen.

Een film afspelen in het volledige scherm

1

Wanneer een film wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de

besturingselementen weer te geven.

2

Tik op .

Tik op om de film op de originele grootte af te spelen.

Een film delen

1

Druk op en tik op Delen terwijl een film wordt afgespeeld.

2

Tik in het menu dat wordt geopend, op de applicatie die u wilt gebruiken om de

geselecteerde video te delen en volg dan de relevante stappen om de video te

verzenden.

Handmatig informatie over films ophalen

1

Tik op het Startscherm op .

2

Ga naar en tik op Films. Alle films worden in een raster weergegeven.

3

Druk op en zorg er voor dat het selectievakje Onlinemodus is gemarkeerd

en dat de telefoon een dataverbinding heeft.

4

Tik op de film waarvoor u informatie wilt ophalen, houd deze aangeraakt en tik

op Informatie zoeken in de lijst die verschijnt.

5

Typ trefwoorden voor de film in het zoekveld en tik op . Alle overeenkomsten

worden in een lijst weergegeven.

6

Tik op het gewenste resultaat en tik op Gereed. Het downloaden van de

informatie begint.

7

Tik na afloop van het downloaden op de film om de informatie weer te geven.

Als de informatie onjuist is, tikt u op en zoekt u nogmaals.

Kosten voor data-overdracht kunnen van toepassing zijn.

De informatie voor een film wissen

1

Tik op het Startscherm op .

2

Ga naar en tik op Films. Alle films worden in een raster weergegeven.

3

Raak de gewenste film aan en houd hem aangeraakt, en tik op Info wissen in

de lijst die verschijnt.

83

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.