Sony Xperia E - Inhoudsopgave

background image

Inhoudsopgave

Xperia™ E Gebruikershandleiding..............................................6
Aan de slag...................................................................................7

Wat is Android™?..............................................................................7
Overzicht van de telefoon..................................................................7
Assembleren......................................................................................9
De telefoon in- en uitschakelen........................................................11
Schermvergrendeling.......................................................................11
Setuphandleiding.............................................................................12
Accounts en services.......................................................................12

Kennismaking met uw telefoon................................................14

De toetsen gebruiken.......................................................................14
Batterij..............................................................................................14
Het aanraakscherm gebruiken.........................................................16
Startscherm......................................................................................18
Een schermopname maken.............................................................21
Toepassingen openen en gebruiken................................................21
Status en meldingen........................................................................22
Menu Telefooninstellingen...............................................................24
Tekst typen.......................................................................................24
Uw telefoon aanpassen....................................................................29
Geheugen........................................................................................32
Een headset gebruiken bij uw telefoon............................................32
Instellingen voor internet en berichten.............................................33
Gegevensgebruik beheren...............................................................34
Mobiele netwerkinstellingen.............................................................35

Google Play™.............................................................................37

Aan de slag met Google Play™.......................................................37
Downloaden van Google Play™......................................................37
Toepassingsgegevens wissen.........................................................38
Machtigingen....................................................................................38
Applicaties installeren die niet afkomstig zijn van Google Play™ ...38

Bellen...........................................................................................39

Noodoproepen.................................................................................39
Afhandeling van gesprekken............................................................39
Voicemail..........................................................................................40
Meerdere gesprekken......................................................................41
Telefonische vergaderingen.............................................................41
Oproepinstellingen...........................................................................42

2

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Contacten....................................................................................44

Over Contacten................................................................................44
Contacten overbrengen naar uw nieuwe telefoon............................44
Uw contacten beheren.....................................................................46
Communiceren met uw contacten....................................................48
Uw contacten delen..........................................................................49
Een back-up maken van contacten..................................................49

Berichten.....................................................................................50

SMS- en MMS-berichten gebruiken.................................................50
Opties voor SMS- en MMS-berichten..............................................51
Google Talk™ .................................................................................52

E-mail..........................................................................................53

Aan de slag met e-mail....................................................................53
E-mail gebruiken..............................................................................54

"WALKMAN"-applicatie.............................................................58

Over de muziek................................................................................58
Mediabestanden naar de geheugenkaart kopiëren..........................58
De WALKMAN-player gebruiken......................................................59
Verwante audio-content ontdekken..................................................60
My music gebruiken om uw tracks te beheren ................................60
Playlists............................................................................................62
WALKMAN-player widget.................................................................62
Uw gehoor beschermen...................................................................63
TrackID-technologie.........................................................................63
PlayNow™-service...........................................................................64

FM-radio......................................................................................65

Over de FM-radio.............................................................................65
Uw favoriete radiokanalen gebruiken...............................................66
Geluidsinstellingen...........................................................................66
Radiotracks identificeren met TrackID™..........................................66

Camera........................................................................................68

Over de camera...............................................................................68
Foto's nemen met de fotocamera....................................................69
De geografische positie toevoegen aan uw foto's............................69
Fotocamera-instellingen...................................................................70
Video's opnemen.............................................................................72
Videocamera-instellingen.................................................................72

Album..........................................................................................75

Foto's en video's in Album weergeven.............................................75
Foto's en video's weergeven die opgeslagen zijn op de telefoon....75
Uw foto's op een kaart weergeven...................................................79
Uw online albums weergeven..........................................................81

3

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Films............................................................................................83

Over Films........................................................................................83
Films gebruiken................................................................................83

Webbrowser................................................................................84

Over de webbrowser........................................................................84
Surfen op internet.............................................................................84
Navigeren door webpagina's............................................................85
Bladwijzers beheren.........................................................................86
Tekst en afbeeldingen beheren........................................................87
Meerdere vensters...........................................................................87
Downloaden van internet.................................................................88
Browserinstellingen..........................................................................88

Connectiviteit..............................................................................90

Verbinding maken met draadloze netwerken...................................90
Draadloze Bluetooth™-technologie.................................................92
Uw telefoon aansluiten op een computer.........................................94
Streepjescodes scannen met de NeoReader™-applicatie..............97

Gegevens synchroniseren op uw telefoon..............................98

Over het synchroniseren van gegevens op uw telefoon..................98
Met Google™ synchroniseren..........................................................98
Uw zakelijke e-mail, kalender en contacten synchroniseren............99
Met Facebook™ synchroniseren.....................................................99
Synchroniseren met SyncML™......................................................100

Kaarten en locaties..................................................................102

Over locatiediensten......................................................................102
GPS gebruiken...............................................................................102
Google Maps™..............................................................................102
Google Maps™ gebruiken om te navigeren...................................103

Agenda en wekker...................................................................104

Agenda...........................................................................................104
Wekker...........................................................................................104

Ondersteuning en onderhoud.................................................107

De telefoon bijwerken.....................................................................107
De telefoon vergrendelen en beveiligen.........................................108
Uw toestel opsporen .....................................................................110
Help-applicatie...............................................................................111
Uw telefoon recyclen......................................................................111

Referentie..................................................................................112

Overzicht van telefooninstellingen.................................................112
Overzicht van status- en meldingspictogrammen..........................113
Overzicht applicaties......................................................................114

4

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Belangrijke informatie..............................................................116

Blad met belangrijke informatie......................................................116
Beperkingen aan services en functies...........................................116
Juridische gegevens......................................................................116

5

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.