Sony Xperia E - Mediabestanden naar de geheugenkaart kopiëren

background image

Mediabestanden naar de geheugenkaart kopiëren

Kopieer al uw favoriete media-inhoud van uw computer naar uw telefoon en gebruik

de volledige entertainmentfuncties van uw telefoon. Het is gemakkelijk om muziek,

foto's, video's en andere bestanden over te brengen. Sluit de telefoon met een USB-

kabel aan op een computer en gebruik het bestandsbeheer van de computer of de

applicatie Media Go™ om bestanden over te brengen.
Zie Uw telefoon aansluiten op een computer op pagina 94 voor algemene informatie

over het aansluiten van uw telefoon op een computer en het overbrengen van

bestanden.

58

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.