Sony Xperia E - My music gebruiken om uw tracks te beheren

background image

My music gebruiken om uw tracks te beheren

Tik op het tabblad My Music in de Walkman™-player voor een overzicht van alle

tracks die u in de geheugenkaart van uw telefoon hebt opgeslagen. In My Music kunt

u uw albums en playlists beheren, snelkoppelingen aanmaken en muziek ordenen op

stemming en tempo.

Overzicht van Mijn muziek

60

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

1

Ga terug naar de huidige track in de muziek-track.

2

Afbeelding van de artiest die op dat moment wordt afgespeeld (indien beschikbaar)

3

Blader op artiest door uw muziek

4

Orden uw muziek met behulp van SensMe™-kanalen.

5

Beheer en bewerk uw muziek met Music Unlimited™

6

Blader door uw favoriete playlists.

7

Verzamel koppelingen naar muziek en naar op muziek betrekking hebbende inhoud die u en uw

vrienden hebben gedeeld met online-services

8

Blader door alle playlists.

9

Blader op track door audio.

10 Blader op album.

Een muziektrack toevoegen als snelkoppeling

1

Tik in de WALKMAN-player op MIJN MUZIEK.

2

Tik op , , of en blader naar de track die u wilt opslaan als snelkoppeling.

3

Houdt de titel van de track aangeraakt.

4

Tik op Toevoegen als snelkoppeling. De snelkoppelijk verschijnt nu in de

hoofdweergave van My music.

Snelkoppelingen opnieuw schikken

1

Tik in de Walkman™-player op MIJN MUZIEK.

2

Raak een snelkoppeling aan en houd het ingedrukt tot het groter wordt en de

telefoon trilt. Sleep het item vervolgens naar een nieuwe locatie.

Een snelkoppeling verwijderen

1

Tik in de Walkman™-player op MIJN MUZIEK.

2

Raak een snelkoppeling aan en houd deze ingedrukt tot deze groter wordt en

de telefoon trilt. Sleep het item vervolgens naar .

U kunt de volgende tabbladen niet verwijderen: Tracks, Albums, Artiesten, Afspeellijsten,

Music Unlimited, Muz. v. vrienden en SensMe™ channels.

Uw muziek bijwerken met de laatste informatie

1

Tik in de Walkman™-player op MIJN MUZIEK en selecteer vervolgens .

2

Tik op Muziekinfo downloaden > Starten. Uw telefoon zoekt online en

downloadt de nieuwste album art en track-informatie die voor uw muziek

beschikbaar is.

De SensMe™-kanalenapplicatie wordt geactiveerd wanneer u muziekinformatie downloadt.

Deel uw muziek in met behulp van SensMe™ channels

Met de SensMe™-kanaalapplicatie kunt u uw muziek indelen op stemming en tempo.

SensMe™ groepeert alle tracks in twaalf categorieën, of kanalen, zodat u de muziek

kunt selecteren die het beste bij uw stemming of bij het moment van de dag past.

De SensMe™ channels-applicatie inschakelen

1

Tik in de Walkman™-player op MIJN MUZIEK.

2

Druk op en tik op Muziekinfo downloaden.

Voor deze applicatie is een mobiele of Wi-Fi®-netwerkverbinding nodig.

Muziek in een willekeurige volgorde afspelen

U kunt tracks in afspeellijsten in willekeurige volgorde afspelen. Een afspeellijst kan

bijvoorbeeld een afspeellijst zijn die u zelf hebt gemaakt, of de afspeellijst voor een

album.

61

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Tracks in een willekeurige volgorde afspelen

1

Tik in de Walkman™-player op MIJN MUZIEK.

2

Tik op en ga naar een album of tik op en blader naar een afspeellijst.

3

Open het album of de afspeellijst door op de naam te tikken.

4

Tik op om Shufflemodus in te schakelen.