Sony Xperia E - Uw gehoor beschermen

background image

Uw gehoor beschermen

Als u langdurig of bij een te hoog volumeniveau naar de Walkman™-player of andere

mediaplayers luistert, kan uw gehoor beschadigd worden, zelfs als het volume op een

gemiddeld niveau staat. Om u voor dergelijke risico's te waarschuwen, verschijnt er

een volumewaarschuwing wanneer het volume te hoog staat, en wanneer de

Walkman™-player lang dan 20 uur wordt gebruikt.

De volumewaarschuwing uitschakelen

Tik op OK wanneer verschijnt om de waarschuwing te sluiten.

Elke keer dat u uw telefoon herstart, wordt het mediavolume automatisch op een matig niveau

ingesteld.