Sony Xperia E - Innstillinger for Internett og meldinger

background image

Innstillinger for Internett og meldinger

Du må ha en mobildatatilkobling til et 2G- eller 3G-nett og de riktige innstillingene for å

sende tekst- og MMS-meldinger og få tilgang til Internett. Disse innstillingene kan du

få på flere måter:

For de fleste mobilnett og operatører er innstillinger for Internett og meldinger

forhåndsinstallert på telefonen. Da kan du bruke Internett og sende meldinger

umiddelbart.

I enkelte tilfeller kan du laste ned innstillinger for Internett og meldinger første gang du

slår på telefonen. Du kan også laste ned disse innstillingene senere på menyen

Innstillinger

.

Du kan når som helst legge til og endre telefonens innstillinger for Internett og nett

manuelt. Kontakt nettoperatøren for å få detaljert informasjon om innstillingene for

Internett og meldinger.

Slik laster du ned Internett- og meldingsinnstillinger

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Innstillinger > Xperia™ > Internett-innstillinger.

Slik kan du vise gjeldende tilgangspunktnavn (APN)

1

Ta hurtig på på Startskjerm.

2

Finn og ta hurtig på Innstillinger > Mer ... > Mobile nettverk.

3

Ta hurtig på Navn på aksesspunkt.

Hvis du har flere tilgjengelige alternativ, indikeres nettverkstilkoblingen din med en markert

knapp.

31

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik konfigurerer du APN-innstillinger manuelt

1

Ta hurtig på på Startskjerm.

2

Finn og ta hurtig på Innstillinger > Mer ... > Mobile nettverk.

3

Ta hurtig på Navn på aksesspunkt, og trykk deretter på .

4

Ta hurtig på Nytt APN.

5

Ta hurtig på Navn, og tast inn navnet på nettverksprofilen du vil opprette.

6

Ta hurtig på APN-navn, og tast inn navnet på tilgangspunktet.

7

Skriv inn all annen informasjon som er påkrevd av nettoperatøren.

8

Trykk på , og ta hurtig på Lagre .

Kontakt nettoperatøren for å få detaljert informasjon om nettverksinnstillingene.

Slik tilbakestiller du standardinnstillingene for Internett

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Ta hurtig på Innstillinger > Mer ... > Mobile nettverk.

3

Ta hurtig på Navn på aksesspunkt, og trykk deretter på .

4

Ta hurtig på Tilbakestill til standard.