Sony Xperia E - Om FM-radioen

background image

Om FM-radioen

FM-radioen i telefonen din fungerer som en helt vanlig FM-radio. Du kan for eksempel

søke og lytte på FM-radiostasjoner og lagre dem som favoritter. Du må koble

hodetelefoner med ledning til telefonen før du kan bruke radioen. Det er fordi

hodetelefonene fungerer som antenne. Etter at en slik enhet er tilkoblet, kan du velge

å sende radiolyden til telefonens høyttaler om du vil.

Når du åpner FM-radioen, vil tilgjengelige kanaler automatisk vises. Hvis en kanal har RDS-

informasjon, vil den vises noen sekunder etter at du begynner å lytte til kanalen.

Slik starter du FM-radioen

1

Koble til hodetelefoner til telefonen.

2

På Startskjerm tar du hurtig på .

3

Finn og ta hurtig på FM-radio . De tilgjengelige kanalene vises når du ruller

gjennom frekvensbåndet.

Når du starter FM-radioen, vil tilgjengelige kanaler automatisk vises. Hvis en kanal har RDS-

informasjon, vil den vises noen sekunder etter at du begynner å lytte til kanalen.

Slik bytter du mellom radiokanaler

Du kan bytte mellom radiokanaler i et frekvensbånd ved å:

Knipse opp og ned.

Dra.

Ta hurtig på en kanal eller RDS-informasjonen (stasjonsidentifikasjonen), hvis slik

finnes.

Oversikt over FM-radio

1

Beveg oppover til den forrige favoritten (tilgjengelig når favoritter er lagret)

2

Frekvensen du hører på

3

Lagre en kanal i favoritter eller fjerne en kanal fra favoritter

4

Beveg nedover til den neste favoritten (tilgjengelig når favoritter er lagret)

5

En lagret favorittkanal

6

Av/på-knapp for radioen

7

RDS-informasjon (Radio Data System) – Ikke tilgjengelig i alle land/regioner

8

Åpne TrackID™-programmet

63

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.