Sony Xperia E - Slette programdataene

background image

Slette programdataene

Av og til kan du ha behov for å slette dataene for et program. Dette kan for eksempel

bli nødvendig hvis programminnet blir fullt, eller hvis du vil slette de oppnådde

poengsummene for et spill. Det kan også være at du vil slette mottatte e-

postmeldinger, tekst- og MMS-meldinger fra noen programmer.

Slette hele hurtigbufferen for et program

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Innstillinger.

3

Ta hurtig på Programmer.

4

Ta hurtig på programmet du vil slette hele hurtigbufferen for.

5

Ta hurtig på Fjern hurtiglager.

For enkelte programmer er det ikke mulig å slette hurtigbufferen.

Slik sletter du et installert program

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Innstillinger.

3

Ta hurtig på Programmer.

4

Velg programmet du vil slette.

5

Ta hurtig på Avinstaller.

Enkelte forhåndsinstallerte programmer kan ikke slettes.