Sony Xperia E - Legge til geografisk posisjon til bildene dine

background image

Legge til geografisk posisjon til bildene dine

Aktiver geotagging for å legge til den omtrentlige geografiske posisjonen (en geotag)

til bilder når du tar dem. Den geografiske plasseringen fastsettes enten ved hjelp av

trådløse nettverk (mobilnett eller Wi-Fi®-nettverk) eller GPS-teknologi.
Når vises på kameraskjermen, er geotagging aktivert, men den geografiske

posisjonen er ikke funnet. Når vises, er geotagging aktivert, og den geografiske

plasseringen er tilgjengelig, slik at bildet kan geotagges. Når ingen av disse to

symbolene vises, er geotagging deaktivert.

66

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik slår du på geotagging

1

Aktiver kameraet.

2

Hvis stillbildekameraet ikke er valgt, drar du til .

3

Trykk på , og ta deretter hurtig på Geotagging > På.

4

Ta hurtig på OK for å godta aktivering av GPS og/eller trådløse nettverk.

5

Merk av for alternativene du vil velge under Posisjonstjenester.

6

Når du har bekreftet innstillingene, trykker du på for å gå tilbake til

kameraskjermen.

7

Dersom vises på kameraskjermen, er posisjonen tilgjengelig, og bildet kan

geotagges. Hvis ikke, kontroller GPS og/eller den tråløse nettilkobling.