Sony Xperia E - Slik tar du bilder med stillbildekameraet

background image

Slik tar du bilder med stillbildekameraet

Det finnes tre måter å ta bilder på med stillbildekameraet. Du kan trykke på

kameratasten, ta hurtig på skjermkameratasten, eller berør et punkt på skjermen.

Slik åpner du kameraet

Når skjermen er aktiv, trykker du på kameratasten og holder den nede.

Slik lukker du kameraet

Trykk på fra hoved-kameraskjermen.

Slik tar du bilde ved hjelp av kameratasten

1

Aktiver kameraet.

2

Hvis stillbildekameraet ikke er valgt, drar du til .

3

Trykk kameratasten halvveis ned.

Slik ta du et bilde ved å ta hurtig på skjermknappen

1

Aktiver kameraet.

2

Hvis stillbildekameraet ikke er valgt, drar du til .

3

Trykk på for å vise alle innstillingene.

4

Ta hurtig på Fotograferingsmetode, og velg Skjermtast hvis dette ikke er valgt

allerede.

5

Rett kameraet mot motivet.

6

Ta hurtig på skjermknappen . Bildet blir tatt i det øyeblikket du slipper opp

fingeren.

Slik bruker du zoomefunksjonen

Når kameraet er åpent, trykker du volumtasten opp eller ned for å zoome inn

eller ut.

Slik viser du bilder og videoer

1

Åpne kameraet, ta deretter hurtig på et miniatyr nederst på skjermen for å åpne

et bilde eller en video.

2

Knips mot venstre eller høyre for å vise bilder og videoer. Videoer indikeres

med .

I trinn 1 kan du også knipse miniatyrene fra høyre til venstre og velge det du vil vise.

Slik sletter du et bilde

1

Åpne bildet du vil slette.

2

Trykk på skjermen for å vise .

3

Ta hurtig på .

4

Trykk på OK for å bekrefte.