Sony Xperia E - Konfigurasjonsveiviser

background image

Konfigurasjonsveiviser

Første gang du starter telefonen, hjelper en konfigurasjonsveiviser deg med de

grunnleggende funksjonene på telefonen og med hvordan du angir nødvendige

innstillinger. Dette er et bra tidspunkt å konfigurere telefonen for å tilpasses dine

bestemte behov. Du kan kan også gå til konfigurasjonsguiden senere, fra program-

skjermen.

Slik får du manuell tilgang til oppsettsveiledningen

1

Ta hurtig på på Startskjerm.

2

Ta hurtig på Innstillinger > Oppsettsveiledning.

11

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.