Sony Xperia E - Sikkerhetskopiere kontaktlisten

background image

Sikkerhetskopiere kontaktlisten

Du kan bruke et minnekort, et SIM-kort eller et nettbasert synkroniseringsverktøy, for
eksempel Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, til å sikkerhetskopiere kontaktlisten.

Slik eksporterer du alle kontaktene til et minnekort

1

På Startskjerm tar du hurtig på , og deretter tar du hurtig på .

2

Trykk på , og ta deretter hurtig på Sikkerhetskopier kontakter > Minnekort.

3

Ta hurtig på OK.

Slik eksporterer du kontakter til SIM-kortet

1

På Startskjerm tar du hurtig på , og deretter tar du hurtig på .

2

Trykk på og ta deretter hurtig på Sikkerhetskopier kontakter > SIM-kort.

3

Merk kontaktene som skal eksporteres, eller ta hurtig på Merk alle hvis alle

kontaktene skal eksporteres.

4

Ta hurtig på Sikkerhetskopier.

5

Velg Legg til kontakter hvis kontaktene skal legges til eksisterende kontakter

på SIM-kortet, eller velg Erstatt alle kontakter hvis eksisterende kontakter skal

skiftes ut på SIM-kortet.

Når du eksporterer kontakter til SIM-kortet, er det mulig at ikke all informasjon blir eksportert.

Dette skyldes den begrensede plassen på SIM-kort.

47

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.