Sony Xperia E - Oppdatere telefonen

background image

Oppdatere telefonen

Oppdater telefonen med den nyeste programvareversjonen for å få optimal ytelse og

de nyeste forbedringene.
Du kan bruke oppdateringssenterprogrammet på telefonen til å kjøre en trådløs

oppdatering, eller du kan bruke PC Companion-programmet på en datamaskin til å

kjøre en oppdatering ved hjelp av en USB-kabeltilkobling. Hvis du oppdaterer trådløst,
kan du bruke enten et mobilnett eller en Wi-Fi

®

-nettverkstilkobling. Bare kontroller at

du har sikkerhetskopiert og lagret alle data på telefonen, før du oppdaterer.

Når du kjører en oppdatering ved hjelp av oppdateringssenterprogrammet, opprettes en

datatilkobling, og aktuelle kostnader kan påløpe. Tilgjengeligheten av oppdateringer via et

mobilnett avhenger også av operatøren. Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.

Slik oppdaterer du telefonen trådløst

Bruk programmet Oppdateringssenter for å oppdatere telefonen trådløst.

Programvareoppdateringer kan lastes ned manuelt, eller du kan la Update Service

oppdatere telefonen automatisk når nedlastinger blir gjort tilgjengelige. Når funksjonen

med automatisk oppdatering er aktivert, vises en varsel i statuslinjen hver gang en

oppdatering blir gjort tilgjengelig.

Laste ned programvareoppdateringer manuelt fra oppdateringssenteret

1

Gå til startskjermen og ta hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Update Center.

3

Velg ønsket program- eller systemoppdatering og ta hurtig på Last ned, eller ta

hurtig på Oppd. alt for å laste ned alle programoppdateringer.

Programoppdateringer lastes automatisk etter nedlasting. For systemoppdateringer må starte

telefonen på nytt og deretter installere oppdateringen manuelt. Det kan også påløpe

datatilkoblingsavgifter når du laster ned oppdateringer via 3G/mobilnett.

Aktivere automatiske programvareoppdateringer fra oppdateringssenteret

1

Gå til startskjermen og ta hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Update Center.

3

Trykk på , og ta deretter hurtig på Innstillinger.

4

Ta hurtig på Tillat automatiske nedlastinger og velg om du vil laste ned
oppdateringer via 3G- og Wi-Fi

®

-nettverk, eller bare via Wi-Fi

®

. Oppdateringer

blir nå lastet ned automatisk straks de blir tilgjengelige.

Det kan påløpe datatilkoblingsavgifter når du laster ned oppdateringer via 3G/mobilnett.

Slik installerer du systemoppdateringer

1

Gå til startskjermen, og ta hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på Update Center.

3

Velg en systemoppdatering som skal installeres, ta hurtig på Installer.

Slik oppdaterer du telefonen ved hjelp av en USB-kabeltilkobling

Enkelte oppdateringer er ikke tilgjengelige for trådløs nedlasting. Det vises varslinger i

statuslinjen for å informere deg om slike oppdateringer. Du trenger en USB-kabel og

en datamaskin som kjører PC Companion-appen for å laste ned og kjøre

oppdateringene. PC Companion kan installeres på datamaskinen med hjelp av

installasjonsfiler som er lagret på telefonen, eller du kan laste ned appen direkte fra

PC Companion.

103

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik laster du ned PC Companion-appen fra telefonen

1

Koble telefonen til en datamaskin med en USB-kabel.

2

Følg instruksjonene i telefonen for å starte PC Companion på datamaskinen når

du får beskjed om det.

PC Companion kan også lastes ned fra

PC Companion

.

Slik laster du ned programvareoppdateringer ved hjelp av en tilkobling med USB-

kabel

1

Installer PC Companion-programmet på datamaskinen som du bruker, dersom

det ikke allerede er installert.

2

Koble telefonen til datamaskinen med en USB-kabel.

3

Datamaskin

: Start PC Companion-programmet. Etter litt tid finner PC

Companion telefonen og søker etter nytt telefonprogramvare.

4

Telefon

: Når det vises varsler i statuslinjen, følger du instruksjonene på

skjermen for å utføre de relevante programvareoppdateringene.

Slik oppdaterer du telefonen ved hjelp av en Apple® Mac®-maskin

1

Installer Bridge for Mac-appen på Apple

®

Mac

®

-maskinen du bruker, hvis det

ikke er installert allerede.

2

Koble telefonen til en Apple

®

Mac

®

-maskin ved hjelp av en USB-kabel.

3

Datamaskin

: Start Bridge for Mac-appen. Etter en kort stund oppdager Bridge

for Mac telefonen og søker etter ny telefonprogramvare.

4

Datamaskin

: Hvis det oppdages en ny oppdatering til telefonprogramvaren,

vises det et popup-vindu. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre de

aktuelle programvareoppdateringene.

Bridge for Mac-appen kan lastes ned fra

Bridge for mac

.