Sony Xperia E - Podłączanie telefonu do komputera

background image

Podłączanie telefonu do komputera

Podłączenie telefonu do komputera umożliwia przesyłanie obrazków, muzyki i innych

typów plików. Najłatwiejszym sposobem podłączania jest użycie przewodu USB lub

technologii bezprzewodowej Bluetooth.
Po podłączeniu telefonu do komputera za pomocą przewodu USB wyświetlony

zostanie monit o zainstalowanie na komputerze aplikacji PC Companion. Aplikacja PC

Companion ułatwia dostęp do dodatkowych aplikacji na komputerze do przesyłania

oraz porządkowania plików multimedialnych, aktualizowania telefonu,

synchronizowania zawartości telefonu i innych usług.

Przesyłanie zawartości między telefonem a komputerem może okazać się niemożliwe, jeśli

zawartość jest zabezpieczona mechanizmami ochrony praw autorskich.

Przesyłanie i obsługiwanie zawartości za pomocą przewodu USB

Połączenie USB między komputerem a telefonem umożliwia łatwe przesyłanie plików

i zarządzanie nimi. Po połączeniu obu urządzeń można przeciągać i upuszczać

zawartość między nimi za pomocą menedżera plików na komputerze. W przypadku

przesyłania muzyki, filmów wideo, obrazów lub innych plików multimedialnych do

telefonu zaleca się użycie na komputerze aplikacji Media Go™. Aplikacja Media Go™

konwertuje pliki multimedialne w taki sposób, aby można było ich używać w telefonie.

Jak przenieść zawartość między telefonem a komputerem za pomocą przewodu

USB

1

Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB. Podłączono pamięć

wewnętrzną

zostanie wyświetlone na pasku stanu.

2

Komputer

: Otwórz Eksploratora Microsoft® Windows® z pulpitu i odczekaj, aż

karta pamięci telefonu pojawi się jako dysk zewnętrzny w oknie Eksploratora

Microsoft® Windows®.

3

Komputer

: Przenieś żądane pliki między telefonem a komputerem metodą

przeciągania i upuszczania.

Przesyłanie plików w trybie Protokołu transferu multimediów za
pośrednictwem sieci Wi-Fi

®

Przy użyciu połączenia Wi-Fi

®

można przesyłać pliki między telefonem a innymi

urządzeniami zgodnymi z protokołem MTP, takimi jak komputer. Przed nawiązaniem

połączenia należy najpierw powiązać urządzenia ze sobą. W przypadku przesyłania

muzyki, nagrań wideo, obrazów lub innych plików multimedialnych między telefonem

a komputerem zaleca się użycie aplikacji Media Go™ na komputerze. Aplikacja Media

Go™ konwertuje pliki multimedialne w taki sposób, aby można było ich używać

w telefonie.

Aby było możliwe używanie tej funkcji, wymagane jest urządzenie obsługujące technologię
Wi-Fi

®

i przesyłanie multimediów, na przykład komputer z systemem Microsoft

®

Windows

Vista

®

lub Windows

®

7.

95

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak powiązać telefon bezprzewodowo z komputerem w trybie Protokołu transferu

multimediów

1

Sprawdź, czy w telefonie jest aktywny tryb Protokołu transferu multimediów.

Domyślnie ten tryb jest włączony.

2

Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.

3

Komputer

: Po wyświetleniu nazwy telefonu na ekranie kliknij opcję

Konfiguracja

sieci i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby powiązać komputer.

4

Po utworzeniu powiązania odłącz przewód USB od obu urządzeń.

Powyższe instrukcje dotyczą wyłącznie systemu operacyjnego Windows

®

7 zainstalowanego

na komputerze podłączonym do punktu dostępu Wi-Fi

®

za pomocą przewodu sieciowego.

Jak połączyć powiązane urządzenia bezprzewodowo w trybie Protokołu transferu

multimediów

1

Sprawdź, czy w telefonie jest aktywny tryb Protokołu transferu multimediów.

Domyślnie ten tryb jest włączony.

2

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Xperia™ > Łączność.

4

W polu Zaufane urządzenia stuknij powiązane urządzenie, z którym chcesz się

połączyć.

5

Stuknij pozycję Połącz.

Sprawdź, czy funkcja Wi-Fi

®

telefonu jest włączona.

Jak rozłączyć bezprzewodowo powiązane urządzenia w trybie Protokołu transferu

multimediów

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Xperia™ > Łączność.

3

Stuknij powiązane urządzenie, które chcesz odłączyć w polu Zaufane

urządzenia

.

4

Stuknij pozycję Odłącz.

Jak usunąć powiązanie z innym urządzeniem

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Xperia™ > Łączność.

3

Stuknij powiązane urządzenie, które chcesz usunąć.

4

Stuknij pozycję Zapomnij.

Aplikacja PC Companion

PC Companion to aplikacja komputerowa, która daje dostęp do dodatkowych funkcji i

usług, które umożliwiają przesyłanie muzyki, nagrań wideo i zdjęć z/do telefonu. Za

pomocą aplikacji PC Companion można także zaktualizować telefon, aby uzyskać

najnowszą dostępną wersję oprogramowania. Pliki instalacyjne aplikacji PC

Companion są zapisywane w telefonie, a instalację można uruchomić z telefonu

podłączonego do komputera za pomocą przewodu USB.
Aplikacji PC Companion można używać na komputerze z jednym z następujących

systemów operacyjnych:

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym

Jak uruchomić oprogramowanie PC Companion

1

Sprawdź, czy na komputerze zostało zainstalowane oprogramowanie PC

Companion.

2

Otwórz aplikację PC Companion na komputerze, a następnie kliknij pozycję

Start

, aby uruchomić jedną z funkcji, których chcesz używać.

96

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Aplikacja Media Go™

Komputerowa aplikacja Media Go™ ułatwia przesyłanie zawartości multimedialnej

między telefonem a komputerem i zarządzanie nią. Aplikację Media Go™ można

zainstalować i obsługiwać w aplikacji PC Companion.
Aplikacji Media Go™ można używać w następujących systemach operacyjnych:

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym

Jak przesłać zawartość za pomocą aplikacji Media Go™

1

Podłącz telefon do komputera za pomocą obsługiwanego przewodu USB.

2

Telefon

: Na pasku stanu pojawi się symbol Podłączono pamięć wewnętrzną.

3

Komputer

: Otwórz aplikację PC Companion na komputerze. W aplikacji

PC Companion kliknij przycisk

Media Go, aby uruchomić aplikację Media Go™.

W niektórych przypadkach należy poczekać na zainstalowanie aplikacji

Media Go™.

4

Przy użyciu aplikacji Media Go™ przenieś żądane pliki między telefonem i

komputerem.