Sony Xperia E - Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć

background image

Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć

Włączając funkcję geotagowania, można dodawać do robionych zdjęć przybliżone

informacje o położeniu geograficznym (geotagi). Położenie geograficzne jest

określane za pomocą sieci bezprzewodowych (komórkowych albo Wi-Fi®) lub

technologii GPS.
Gdy na ekranie aparatu jest wyświetlany symbol , funkcja geotagowania jest

włączona, ale położenie geograficzne nie zostało znalezione. Gdy jest wyświetlany

symbol , funkcja geotagowania jest włączona i są dostępne informacje o położeniu

geograficznym, dzięki czemu można przypisać geotag do zdjęcia. Jeśli nie widać

żadnego z tych dwóch symboli, funkcja geotagowania jest wyłączona.

69

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak włączyć funkcję geotagowania

1

Uaktywnij aparat.

2

Jeśli nie została wybrana funkcja aparatu fotograficznego, przeciągnij w

pozycję .

3

Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Geotag > Włącz.

4

Stuknij pozycję OK, aby wyrazić zgodę na włączenie funkcji GPS i/lub sieci

bezprzewodowych.

5

Zaznacz odpowiednie opcje w sekcji Usługi lokalizacyjne.

6

Po sprawdzeniu poprawności ustawień naciśnij klawisz , aby wrócić do

ekranu aparatu.

7

Wyświetlenie symbolu na ekranie aparatu oznacza, że informacje o lokalizacji

są dostępne i można wykonać geotagowanie zdjęcia. W przeciwnym razie

sprawdź GPS lub połączenie z siecią bezprzewodową.