Sony Xperia E - Organizowanie utworów w menu Moja muzyka

background image

Organizowanie utworów w menu Moja muzyka

Stuknij kartę Moja muzyka w odtwarzaczu Walkman™, aby wyświetlić wszystkie

utwory zapisane na karcie pamięci telefonu. Menu Moja muzyka umożliwia

zarządzanie albumami i listami odtwarzania, tworzenie skrótów, a także

porządkowanie nagrań muzycznych według nastroju i tempa.

59

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Omówienie funkcji Moja muzyka

1

Powrót do bieżącego utworu

2

Zdjęcie aktualnie odtwarzanego wykonawcy (jeśli jest dostępne)

3

Przeglądanie utworów uporządkowanych według wykonawców

4

Dzielenie utworów na kategorie przy użyciu kanałów SensMe™

5

Zarządzanie muzyką i edytowanie utworów za pomocą funkcji Music Unlimited™

6

Przeglądanie ulubionych list odtwarzania

7

Gromadzenie łączy do muzyki i powiązanej zawartości udostępnionych przez użytkownika i

znajomych w usługach online

8

Przeglądanie wszystkich list odtwarzania

9

Przeglądanie zawartości audio według utworów

10 Przeglądanie według albumów

Jak dodać utwór muzyczny jako skrót

1

W odtwarzaczu WALKMAN stuknij pozycję MOJA MUZYKA.

2

Stuknij pozycję , , lub , a następnie wyszukaj utwór, który chcesz

zapisać jako skrót.

3

Dotknij tytułu utworu i przytrzymaj go.

4

Stuknij pozycję Dodaj jako skrót. Skrót pojawi się w widoku menu Moja

muzyka.

Jak ponownie rozmieścić skróty

1

W odtwarzaczu Walkman™, stuknij MOJA MUZYKA.

2

Dotknij skrótu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia

i włączenia wibracji telefonu, a następnie przeciągnij go do w nowe miejsce.

Jak usunąć skrót

1

W odtwarzaczu Walkman™, stuknij MOJA MUZYKA.

2

Dotknij skrót i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia

wibracji telefonu, a następnie przeciągnij go do pozycji .

Nie można usunąć następujących kart: Utwory, Albumy, Wykonawcy, Listy odtwarz., Music

Unlimited, Muzyka od znaj. i SensMe™ channels.

60

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak aktualizować informacje o muzyce

1

W odtwarzaczu Walkman™ stuknij pozycję MOJA MUZYKA, a następnie

naciśnij przycisk .

2

Stuknij pozycję Pobierz informacje o muzyce > Uruchom. Telefon wyszuka

online i pobierze najnowsze dostępne okładki albumów i informacje o utworach

muzycznych.

Kanały aplikacji SensMe™ włączają się podczas pobierania informacji muzycznych.

Dzielenie utworów na kategorie przy użyciu aplikacji SensMe™

channels

Aplikacja Kanały SensMe™ umożliwia porządkowanie nagrań muzycznych według

nastroju i tempa. Aplikacja SensMe™ dzieli wszystkie utwory na dwanaście kategorii

lub kanałów, aby można było wybrać muzykę, która pasuje do nastroju lub pory dnia.

Jak włączyć aplikację SensMe™ channels

1

W odtwarzaczu Walkman™, stuknij MOJA MUZYKA.

2

Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Pobierz informacje o muzyce.

Aplikacja wymaga mobilnego połączenia sieciowego lub połączenia sieciowego Wi-Fi®.

Odtwarzanie muzyki w kolejności losowej

Utwory z list odtwarzania można odtwarzać w kolejności losowej. Listą odtwarzania

może być na przykład samodzielnie ułożona lista lub album.

Jak odtwarzać utwory w kolejności losowej

1

W odtwarzaczu Walkman™, stuknij MOJA MUZYKA.

2

Stuknij pozycję i przejdź do albumu lub stuknij pozycję i przejdź do listy

odtwarzania.

3

Otwórz album lub listę odtwarzania, pukając odpowiednią nazwę.

4

Stuknij pozycję , aby włączyć Tryb odtwarzania losowego.