Sony Xperia E - Google Maps™‎

background image

Google Maps™

Znajdź swoją obecną lokalizację, oglądaj ruch uliczny w czasie rzeczywistym i

korzystaj ze szczegółowych wskazówek dojazdu do lokalizacji docelowej. Przed

103

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

podjęciem podróży, w celu uniknięcia kosztów przesyłania, mapy możesz pobrać

i zapisać na karcie pamięci.

Aplikacja Google Maps™ wymaga korzystania z połączenia internetowego. Nawiązywanie

połączenia z Internetem z telefonu może się wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej

informacji można uzyskać u operatora sieci. Aplikacja Google Maps™ jest dostępna na

wybranych rynkach, w wybranych krajach i regionach.

Jak korzystać z aplikacji Google Maps™

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję Mapy.

Jeśli chcesz skorzystać z aplikacji Google Maps™, musisz włączyć jedną z metod lokalizacji

dostępnych po wybraniu pozycji Ustawienia > Usługi lokalizacyjne.

Jak dowiedzieć się więcej na temat Map Google™

Podczas korzystania z Map Google™ naciśnij klawisz , a następnie stuknij

pozycję Pomoc.

Wyświetlanie lokalizacji znajomych za pomocą usługi Google

Latitude™

Dołącz do usługi Google Latitude™, aby wyświetlać lokalizację swoich znajomych na

mapach oraz udostępniać im swoją lokalizację i inne informacje.

Korzystanie z aplikacji Google Maps™ w celu uzyskania

wskazówek na temat dotarcia do miejsca docelowego