Sony Xperia E - Dostęp i korzystanie z aplikacji

background image

Dostęp i korzystanie z aplikacji

Dostęp do aplikacji można uzyskać poprzez skróty w Ekran główny lub z ekranu

Aplikacje.

Ekran Aplikacje

Ekran Aplikacje, który można otworzyć z Ekran główny, zawiera aplikacje początkowo

zainstalowane na telefonie oraz pobrane aplikacje.
Ekran Aplikacje jest większy niż szerokość ekranu. Aby obejrzeć całą zawartość

należy, musnąć ekran w lewo lub w prawo.

Jak otworzyć ekran Aplikacje

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

Jak przeglądać ekran Aplikacje

Otwórz ekran Aplikacje, muśnij ekran w lewo lub w prawo.

Jak dodać do ekranu głównego skrót do aplikacji

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Dotknij i przytrzymaj aplikację aż zostanie wyświetlona na ekranie Ekran

główny, a następnie przeciągnij ją w pożądane miejsce.

Jak udostępnić aplikację z ekranu Aplikacje

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Dotknij i przytrzymaj aplikację, aż zostanie wyświetlona na ekranie Ekran

główny, a następnie przeciągnij ją do pozycji

.

3

Wybierz opcję i w razie potrzeby ją potwierdź. Od tej chwili możesz udostępniać

aplikacje znajomym, aby mogli je pobierać i ich używać.

20

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Uruchamianie i zamykanie aplikacji

Jak otworzyć aplikację

Na ekranie Ekran główny lub na ekranie Aplikacje stuknij ikonę aplikacji.

Jak zamknąć aplikację

Naciśnij klawisz .

Po naciśnięciu przycisku w celu wyjścia, niektóre aplikacje są pauzowane, natomiast inne

mogą dalej działać w tle. W pierwszym przypadku, po następnym otwarciu aplikacji można

kontynuować od tego samego miejsca. Należy pamiętać, że korzystanie z niektórych aplikacji,

które działają w tle, na przykład z usług portali społecznościowych, może się wiązać z

opłatami za transmisję danych.

Okno ostatnio używanych aplikacji

W tym oknie można przeglądać i otwierać ostatnio używane aplikacje.

Jak otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji

Naciśnij i przytrzymaj .

Menu aplikacji

Podczas korzystania z aplikacji można w dowolnym momencie otworzyć menu,

naciskając klawisz telefonu. Wygląd menu się różni w zależności od używanej

aplikacji.

Jak otworzyć menu w aplikacji

Podczas korzystania z aplikacji naciśnij klawisz .

Menu nie jest dostępne we wszystkich aplikacjach.

Zmiana układu/dostosowywanie ekranu Aplikacji

Aplikacje można przemieszczać po ekranie Aplikacji w celu dostosowania do swoich

preferencji.

Jak rozmieścić aplikacje na ekranie Aplikacje

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , aby otworzyć ekran Aplikacje.

2

Stuknij pozycję i wybierz odpowiednią opcję.

Jak umieścić aplikację w innym miejscu ekranu Aplikacje

1

Otwórz ekran Aplikacje, a następnie stuknij .

2

Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia

i włączenia wibracji telefonu, po czym przeciągnij go w nowe miejsce.

3

Stuknij przycisk , aby wyjść z trybu edycji.

Aplikacje można przesuwać tylko jeśli wybrana jest opcja .

21

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak odinstalować aplikację z ekranu Aplikacje

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję . Wszystkie aplikacje, które można odinstalować, są

oznaczone ikoną .

3

Stuknij aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie stuknij pozycję OK.