Sony Xperia E - Kontrola użytkowania danych

background image

Kontrola użytkowania danych

Zapewnij sobie możliwość nadzoru i kontroluj ilość danych przesyłanych do/z telefonu

w ciągu określonego czasu. Możesz na przykład ustawić ostrzeżenia i limity

użytkowania danych w telefonie, aby uniknąć dodatkowych opłat. Możesz też

ograniczyć ilość danych użytkowanych przez poszczególne aplikacje.

Dostosowanie ustawień użytkowania danych pozwoli uzyskać większą kontrolę nad

użytkowanymi danymi jednak nie może zagwarantować zabezpieczenia przed naliczaniem

dodatkowych opłat.

Jak uzyskać dostęp do ustawień użytkowania danych

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i puknij pozycję Ustawienia > Użycie danych.

33

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak włączyć transfer danych

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i puknij pozycję Ustawienia > Użycie danych.

3

Jeśli połączenie sieciowe transferu danych nie jest włączone, stuknij opcję

WYŁ.

obok pozycjiKomórkowa transmisja danych, aby zmienić WYŁ. na WŁ..

Możesz również włączyć transfer danych zaznaczając pole wyboru Transmisja danych obok

pozycji Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe.

Jak ustawić ostrzeżenie o użytkowaniu danych

1

Sprawdź, czy opcja transferu danych jest włączona.

2

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i puknij pozycję Ustawienia > Użycie danych.

4

Aby ustawić poziom ostrzeżenia, przeciągnij linie do żądanych wartości.

Użytkownik otrzyma powiadomienie z ostrzeżeniem gdy transfer danych zbliży

się do ustawionego poziomu.

Jak ustawić limit użycia danych

1

Sprawdź, czy opcja transferu danych jest włączona.

2

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i puknij pozycję Ustawienia > Użycie danych.

4

Zaznacz pole wyboru opcji Ustaw limit komórkowej transmisji danych jeśli nie

jest zaznaczone, następnie stuknij przycisk OK.

5

Aby ustawić limit użytkowania danych, przeciągnij linie do żądanych wartości.

Gdy poziom użytkowania danych osiągnie ustawiony limit, transfer danych w telefonie zostanie

wyłączony automatycznie.

Jak kontrolować użytkowanie danych przez poszczególne aplikacje

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i puknij pozycję Ustawienia > Użycie danych.

3

Znajdź i stuknij żądaną aplikację.

4

Dokonaj niezbędnych zmian opcji ograniczenia użytkowania danych,

ograniczenia użytkowania danych w tle lub ograniczenia przesyłania wszystkich

danych przez daną aplikację.

5

Aby uzyskać dostęp do ustawień specyficznych dla danej aplikacji, stuknij

Wyświetl ustawienia aplikacji

i dokonaj żądanych zmian.

Ustawienia specyficzne dla danej aplikacji mogą nie być dostępne.

Zmiana ustawień użytkowania danych może spowodować zmianę wydajności

poszczególnych aplikacji.