Sony Xperia E - Zarządzanie zakładkami

background image

Zarządzanie zakładkami

Zakładki umożliwiają szybki dostęp do ulubionych i często odwiedzanych stron

internetowych. Zakładki można dodać bezpośrednio z przeglądarki telefonu. Możesz

również zsynchronizować przeglądarkę telefonu z zakładkami przeglądarki Google

Chrome™ zsynchronizowanymi z kontem Google za pomocą komputera. Informacje

na ten temat znajdują się w sekcji Jak zsynchronizować przeglądarkę z programem

Google™ Chrome

na stronie 99.

Niektórzy operatorzy sieci wstępnie instalują wybrane zakładki w telefonach.

Jak dodać stronę internetową do zakładek

1

Podczas wyświetlania strony internetowej naciśnij klawisz .

2

Stuknij pozycję Zapisz w zakładkach.

3

Jeśli chcesz, edytuj tę zakładkę.

4

Po zakończeniu stuknij pozycję OK.

Jak otworzyć zakładkę

1

Gdy przeglądarka jest otwarta, muśnij w dół ekran, aby wyświetlić pasek

wyszukiwania i adresu.

2

Stuknij obok paska wyszukiwania i adresu, a następnie stuknij . Zostaną

wyświetlone nazwy wszelkich kont zsynchronizowanych z przeglądarką Google

Chrome™. Zakładki zapisane bezpośrednio w telefonie zostaną wymienione w

obszarze konta Lokalne.

3

Aby pokazać zakładki konta, stuknij konto. Zostaną wyświetlone wszystkie

zakładki konta.

4

Aby otworzyć zakładkę, stuknij ją.

Jak edytować zakładkę

1

Po otwarciu przeglądarki muśnij ekran w dół, aby wyświetlić pasek

wyszukiwania i adresu.

2

Stuknij pozycję obok paska wyszukiwania i adresu, a następnie stuknij

pozycję .

3

Dotknij zakładki i przytrzymaj ją.

4

W wyświetlonym menu stuknij pozycję Edytuj zakładkę.

5

Edytuj zakładkę.

6

Po zakończeniu stuknij pozycję OK.

Jak dodać stronę internetową z zakładek do ekranu głównego

1

Po otwarciu przeglądarki muśnij ekran w dół, aby wyświetlić pasek

wyszukiwania i adresu.

2

Stuknij pozycję obok paska wyszukiwania i adresu, a następnie stuknij

pozycję .

3

Stuknij zakładkę, którą chcesz dodać do obszaru Ekran główny, i przytrzymaj ją.

4

W wyświetlonym menu stuknij pozycję Dodaj skrót na ekr. głównym.

86

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak usunąć zakładkę

1

Po otwarciu przeglądarki muśnij ekran w dół, aby wyświetlić pasek

wyszukiwania i adresu.

2

Stuknij pozycję obok paska wyszukiwania i adresu, a następnie stuknij

pozycję .

3

Dotknij zakładki i przytrzymaj ją.

4

W wyświetlonym menu stuknij pozycję Usuń zakładkę, aby usunąć zaznaczoną

zakładkę.

Jak dodać do zakładek odwiedzoną wcześniej stronę internetową

1

Po otwarciu przeglądarki muśnij ekran w dół, aby wyświetlić pasek

wyszukiwania i adresu.

2

Stuknij pozycję obok paska wyszukiwania i adresu, a następnie stuknij

pozycję .

3

Stuknij kartę Historia, a następnie stuknij jedną ze strzałek w dół, aby

wyświetlić listę odwiedzonych wcześniej stron internetowych.

4

Stuknij pozycję obok strony internetowej, którą chcesz dodać do zakładek.

5

W razie potrzeby edytuj szczegółowe informacje, takie jak nazwa i lokalizacja

zakładki.

6

Po zakończeniu stuknij pozycję OK.