Sony Xperia E - Synchronizacja z serwisem Facebook™‎

background image

Synchronizacja z serwisem Facebook™

Z serwisu Facebook™ w urządzeniu można korzystać na dwa sposoby. Standardowej

aplikacji Facebook można używać w celu uzyskiwania dostępu do konta online w

usłudze Facebook lub w celu zsynchronizowania konta w usłudze Facebook z

urządzeniem i udostępniania zawartości usługi Facebook™ i szeregu innych aplikacji.

100

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Można na przykład udostępnić muzykę z aplikacji WALKMAN urządzenia za pomocą

usługi Facebook. Aby zsynchronizować urządzenie z serwisem Facebook, najpierw

należy skonfigurować konto „Xperia™ z Facebookiem” — rozwiązanie opracowane

przez firmę Sony w celu ułatwienia integracji.

Jak skonfigurować konto integrujące usługę Facebook™ w telefonie

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję Ustawienia > Konta i synchronizacja.

3

Upewnij się, że jest włączona synchronizacja, aby umożliwić automatyczne

synchronizowanie danych przez aplikacje.

4

Stuknij pozycję Dodaj konto > Xperia™ z Facebookiem.

5

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć konto

integrujące usługę Facebook™, lub zaloguj się, jeśli masz już konto.

Konto integrujące usługę Facebook™ można także skonfigurować w telefonie poprzez

zaznaczenie pola wyboru Integracja z usługą Facebook w obszarze Ustawienia > Xperia™ >

Xperia™ z Facebookiem.

Jak ręcznie zsynchronizować dane z kontem integrującym usługę Facebook™

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję Ustawienia > Konta i synchronizacja.

3

Stuknij konto Xperia™ z Facebookiem.

4

Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Synchronizuj teraz.

Jak usunąć konto integrujące usługę Facebook™ z telefonu

Po usunięciu konta integracji usługi Facebook™ z telefonu skojarzone z nim konto online

w serwisie Facebook nie zostanie usunięte i wciąż będzie można uzyskać do niego dostęp za

pomocą komputera.

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję Ustawienia > Konta i synchronizacja.

3

Stuknij konto Xperia™ z Facebookiem.

4

Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Usuń konto.

5

Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję Usuń konto.