Sony Xperia E - Instalowanie aplikacji spoza usługi Google Play™‎

background image

Instalowanie aplikacji spoza usługi Google Play™

Instalowanie aplikacji z niewiadomego lub niezaufanego źródła może uszkodzić

telefon. Domyślnie w telefonie jest ustawione blokowanie takich aplikacji. Można

jednak zmienić to ustawienie, umożliwiając instalowanie z nieznanych źródeł.

Firma Sony nie daje żadnych gwarancji dotyczących działania aplikacji i treści pochodzących

od innych podmiotów, umieszczanych w telefonie przez pobranie lub przy użyciu innego

interfejsu. Firma Sony nie ponosi też odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub

zmniejszenie wydajności telefonu spowodowane umieszczeniem w nim zawartości

pochodzącej od innych podmiotów. Zalecamy korzystanie tylko z zawartości pochodzącej z

zaufanych źródeł. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z

dostawcą zawartości.

Jak zezwolić na instalację aplikacji spoza usługi Google Play™

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i puknij pozycję Ustawienia > Zabezpieczenia.

3

Zaznacz pole wyboru Nieznane źródła.

37

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.