Sony Xperia E - Partajarea persoanelor de contact

background image

Partajarea persoanelor de contact

Pentru a trimite cartea dvs. de vizită

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi .

2

Atingeţi uşor Eu.

3

Apăsaţi pe , apoi atingeţi uşor Trimitere persoană contact > OK.

4

Selectaţi o metodă de transfer disponibilă şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Pentru a trimite o persoană de contact

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi .

2

Atingeţi uşor persoana de contact ale cărei detalii doriţi să le trimiteţi.

3

Apăsaţi pe , apoi atingeţi uşor Trimitere persoană contact > OK.

4

Selectaţi o metodă de transfer disponibilă şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Pentru a trimite simultan mai multe persoane de contact

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi .

2

Apăsaţi pe , apoi atingeţi uşor Trimitere contacte.

3

Marcaţi persoanele de contact pe care doriţi să le trimiteţi sau sau selectaţi-le

pe toate dacă doriţi să trimiteţi toate persoanele de contact.

4

Atingeţi uşor Trimitere, apoi OK pentru confirmare.

5

Selectaţi o metodă de transfer disponibilă şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.