Sony Xperia E - Liste de redare

background image

Liste de redare

Aplicaţia de redare Walkman™ creează automat liste de redare inteligente în fila

pentru liste de redare din biblioteca aplicaţiei de redare Walkman™. De asemenea,

puteţi crea propriile dvs. liste de redare din muzica salvată pe cartela de memorie a

telefonului.
În plus, puteţi să instalaţi aplicaţia Media Go™ pe un computer şi să o utilizaţi pentru a

copia liste de redare de pe computer în cartela de memorie a telefonului.Pentru

informaţii suplimentare, consultaţi Conectarea telefonului la un computer

la pagina 95.

Pentru a crea propriile dvs. liste de redare

1

În aplicaţia de redare Walkman™, atingeţi uşor MUZICA MEA.

2

Pentru a adăuga un artist, un album sau o piesă unei liste de redare, atingeţi

continuu numele artistului, titlul albumului sau piesa.

3

În meniul care se deschide, atingeţi uşor Adăugare la lista de redare > Creare

listă de redare nouă

.

4

Introduceţi un nume pentru lista de redare şi atingeţi uşor OK.

Pentru a adăuga piese într-o listă de redare

1

Când răsfoiţi biblioteca aplicaţiei de redare Walkman™, atingeţi continuu

numele artistului, titlul albumului sau piesa pe care doriţi să o adăugaţi.

2

Atingeţi uşor Adăugare la lista de redare.

3

Atingeţi uşor numele listei de redare în care doriţi să adăugaţi artistul, albumul

sau piesa. Artistul, albumul sau piesa se adaugă în lista de redare.

61

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a reda listele de redare proprii

1

În aplicaţia de redare WALKMAN, atingeţi uşor MUZICA MEA.

2

Atingeţi uşor .

3

Sub Liste de redare, atingeţi uşor o listă de redare.

4

Atingeţi uşor o piesă pentru a o reda.

Pentru a elimina o piesă dintr-o listă de redare

1

Într-o listă de redare, atingeţi continuu titlul piesei pe care doriţi să o ştergeţi.

2

Atingeţi uşor Ştergere din lista de redare.

Pentru a şterge o listă de redare

1

În aplicaţia de redare Walkman™, atingeţi uşor MUZICA MEA, apoi selectaţi

Liste de redare

.

2

Atingeţi continuu lista de redare pe care doriţi să o ştergeţi.

3

Atingeţi uşor Ştergere.

4

Atingeţi uşor, din nou, Ştergere pentru a confirma.

Nu puteţi şterge listele de redare implicite.