Sony Xperia E - Gestionarea textului şi a imaginilor

background image

Gestionarea textului şi a imaginilor

Pentru a găsi un text într-o pagină Web

1

În timp ce vizualizaţi o pagină Web, apăsaţi pe .

2

Atingeţi uşor Găsire pe pagină.

3

Introduceţi textul de căutare. Caracterele care corespund cu căutarea dvs. se

evidenţiază în pagina Web.

4

Atingeţi uşor săgeţile orientate în jos pentru a merge la următorul sau anteriorul

element evidenţiat.

5

Atingeţi uşor pentru a închide bara de căutare.

Pentru a copia text dintr-o pagină Web

1

Atingeţi continuu porţiunea de text pe care doriţi să o copiaţi până când se

evidenţiază. La ambele extremităţi ale selecţiei cor apărea marcaje de

delimitare. Trageţi corespunzător marcajele de delimitare pentru a selecta tot

textul pe care doriţi să-l copiaţi.

2

Atingeţi uşor , apoi Copiere.

3

Pentru a lipi textul într-un e-mail, mesaj de tip text sau mesaj multimedia,

atingeţi continuu câmpul de text din aplicaţia relevantă şi apoi atingeţi uşor

Lipire

în meniul care apare.

Dacă textul pe care doriţi să-l copiaţi face parte dintr-o legătură către altă pagină Web, apare

un meniu în care trebuie să atingeţi uşor Selectare text pentru a putea continua.

Pentru a salva o imagine dintr-o pagină Web

1

În pagina Web activă, atingeţi continuu imaginea dorită până când apare un

meniu.

2

Atingeţi uşor Salvare imagine.

Dacă nu este disponibilă cartela de memorie, imaginea nu se poate salva.