Sony Xperia E - Setările reţelelor de telefonie mobilă

background image

Setările reţelelor de telefonie mobilă

Telefonul dvs. comută automat între reţele de telefonie mobilă în funcţie de reţelele de

telefonie mobilă disponibile în diverse regiuni. De asemenea, puteţi seta manual

telefonul pentru a accesa un anumit tip de reţea de telefonie mobilă, de exemplu,

WCDMA sau GSM.

34

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a selecta un tip de reţea

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Mai multe... > Reţele de mobile.

3

Atingeţi uşor Mod reţea.

4

Selectaţi un tip de reţea.

Pentru a selecta manual altă reţea

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Mai multe... > Reţele de mobile > Operatori de

reţea

.

3

Când apare o fereastră popup, atingeţi uşor Mod Căutare > Manual.

4

Selectaţi o reţea.

Dacă selectaţi manual o reţea, telefonul nu va căuta alte reţele, chiar dacă vă deplasaţi în afara

razei reţelei selectate manual.

Pentru a activa selectarea automată a reţelei

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Mai multe... > Reţele de mobile > Operatori de

reţea

.

3

Când apare o fereastră popup, atingeţi uşor Mod Căutare.

4

Atingeţi uşor Automat.

Dezactivarea traficului de date

Aveţi posibilitatea să dezactivaţi toate conexiunile de date ale telefonului prin reţele

2G/3G, pentru a evita orice descărcări de date şi sincronizări nedorite. Contactaţi

operatorul de reţea dacă aveţi nevoie de informaţii detaliate despre planul

abonamentului dvs. şi costurile pentru traficul de date.

Dacă traficul de date este dezactivat, încă mai puteţi utiliza conexiunile Wi-Fi™ şi Bluetooth™.

De asemenea, puteţi trimite şi primi mesaje multimedia.

Pentru a dezactiva tot traficul de date

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Mai multe... > Reţele de mobile.

3

Anulaţi marcarea casetei de selectare Trafic de date.

Roamingul de date

În funcţie de operatorul dvs. de reţea, poate fi posibil să permiteţi conexiuni de date

mobile prin intermediul 2G/3G în afara reţelei dvs. de reşedinţă (roaming). Reţineţi că

transmisia de date poate fi taxată. Contactaţi operatorul de reţea pentru informaţii

suplimentare.

Aplicaţiile pot utiliza uneori conexiunea la Internet în reţeaua dvs. de reşedinţă fără nicio

notificare, de exemplu, la trimiterea solicitărilor de căutare şi de sincronizare. Este posibil să

suportaţi taxe suplimentare pentru transferul datelor în roaming. Consultaţi furnizorul de

servicii.

Pentru a activa roamingul de date

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Mai multe... > Reţele de mobile.

3

Marcaţi caseta de selectare Roaming date.

Nu puteţi activa roamingul de date când conexiunile de date sunt dezactivate

35

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.