Sony Xperia E - Instalarea aplicaţiilor care nu provin din Google Play™‎

background image

Instalarea aplicaţiilor care nu provin din Google Play™

Instalarea de aplicaţii care provin dintr-o sursă necunoscută sau care nu este de

încredere poate duce la deteriorarea telefonului. În mod implicit, telefonul este setat să

blocheze astfel de instalări. Totuşi, puteţi modifica această setare pentru a permite

instalări din surse necunoscute.

Sony nu asigură şi nu garantează performanţa niciunei aplicaţii sau niciunui conţinut oferit de

terţe părţi şi transferat prin descărcare sau prin altă interfaţă pe telefon. Similar, compania

Sony nu este responsabilă pentru nicio daună sau performanţă diminuată a telefonului cauzată

de transferul unui conţinut oferit de terţe părţi. Utilizaţi numai conţinut care provine din surse

de încredere. Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri, contactaţi furnizorul de conţinut.

Pentru a permite instalarea aplicaţiilor care nu provin de pe Google Play™

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Securitate.

3

Marcaţi caseta de selectare Surse necunoscute.

37

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.