Sony Xperia E - Snemanje fotografij s fotoaparatom

background image

Snemanje fotografij s fotoaparatom

S fotoaparatom lahko fotografirate na tri načine. Lahko pritisnete tipko kamere,

tapnete zaslonski gumb kamere ali se dotaknete točke na zaslonu.

Odpiranje kamere

Ko je zaslon aktiven, pritisnite tipko kamere in jo pridržite.

Zapiranje kamere

Na glavnem zaslonu kamere pritisnite .

Fotografiranje s tipko kamere

1

Aktivirajte kamero.

2

Če fotoaparata niste izbrali, povlecite na .

3

Do konca pritisnite tipko kamere.

Fotografiranje, tako da tapnete gumb na zaslonu

1

Vključite kamero.

2

Če fotoaparata niste izbrali, povlecite na .

3

Če želite prikazati vse nastavitve, pritisnite .

4

Tapnite Način zajemanja in izberite Zaslonska tipka, če še ni izbran.

5

Usmerite kamero proti predmetu.

6

Tapnite gumb na zaslonu . Fotografija se posname, takoj ko umaknete prst z

zaslona.

Uporaba funkcije povečave

Ko je kamera vklopljena in želite povečati ali pomanjšati sliko, tipko za glasnost

pritisnite navzgor ali navzdol.

Prikaz fotografij in videoizrezkov

1

Vklopite kamero, nato pa tapnite sličico na dnu zaslona in tako odprite

fotografijo ali videoizrezek.

2

Za prikaz fotografij in videoizrezkov podrsajte levo ali desno. Videoposnetke

označuje .

V 1. koraku lahko po sličicah tudi podrsate od desne proti levi in nato izberete tisto, ki jo želite

prikazati.

Brisanje fotografije

1

Odprite fotografijo, ki jo želite izbrisati.

2

Tapnite zaslon, da prikažete .

3

Tapnite .

4

Tapnite V redu za potrditev.