Sony Xperia E - Konferenčni klici

background image

Konferenčni klici

Pri konferenčnem klicu ali klici z več udeleženci se lahko hkrati pogovarjate z več

osebami.

Vzpostavitev konferenčnega klica

1

Med klicem tapnite .

2

Vnesite številko drugega udeleženca in tapnite .

3

Če se drugi udeleženec oglasi, je prvi klic na čakanju.

4

Tapnite .

Če želite dodati več udeležencev, ponovite korake od 1 do 4.

Zaseben pogovor z udeležencem konferenčnega klica

1

Med konferenčnim klicem tapnite Upravljaj.

2

Tapnite številko udeleženca, s katerim želite zasebno govoriti.

3

Če želite končati zasebni pogovor in se vrniti h konferenčnemu klicu, tapnite .

Sprostitev udeleženca konferenčnega klica

1

Med trenutnim konferenčnim klicem tapnite gumb, ki prikazuje število

udeležencev. Če ima konferenčni klic na primer tri udeležence, tapnite 3

udeleženci

.

2

Kliknite zraven udeleženca, ki ga želite sprostiti.

39

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Končanje konferenčnega klica

Med klicem tapnite .