Sony Xperia E - Pravne informacije

background image

Pravne informacije

SonyC1505/C1504

Ta navodila za uporabo izdaja družba Sony Mobile Communications AB ali njena krajevna podružnica brez

kakršnega koli jamstva. Izboljšave in spremembe teh navodil za uporabo, ki so potrebne zaradi tipkarskih

napak, nenatančnih informacij ali izboljšav v programih oziroma opremi, sme Sony Mobile Communications AB

uvesti kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila. Takšne spremembe bodo vključene v naslednjih izdajah teh

navodil za uporabo.
©Sony Mobile Communications AB, 2012.
Vse pravice pridržane.

Z mobilnim telefonom lahko prenesete, shranjujete in posredujete dodatno vsebino, na primer načine zvonjenja.

Uporaba takšnih vsebin je lahko omejena ali prepovedana zaradi pravic drugih, kar vključuje, a ni omejeno na,

omejitve zadevnih zakonov o varstvu avtorskih pravic. Vi, ne družba Sony, ste v celoti odgovorni za dodatno

vsebino, ki jo prenesete v mobilni telefon ali jo posredujete. Pred uporabo dodatne vsebine se prepričajte, da

imate licenco za uporabo ali da je uporaba kako drugače dovoljena. Družba Sony ne zagotavlja točnosti,

celovitosti ali kakovosti kakršnihkoli dodatnih vsebin ali vsebin tretjih oseb. Družba Sony ni pod nobenim

pogojem odgovorna za napačno uporabo dodatne vsebine ali vsebine tretjih oseb.

V teh navodilih za uporabo so morda omenjene storitve ali programi tretjih oseb. Če uporabljate te aplikacije ali

storitve, se boste morda morali ločeno registrirati pri ponudniku drugih storitev in zanje morda veljajo drugi

pogoji uporabe. Če do programov dostopate prek spletnih mest tretjih oseb, pred uporabo preglejte njihove

pogoje za uporabo in veljaven pravilnik o zasebnosti. Sony ne jamči in ne garantira razpoložljivosti ali delovanja

spletnih mest ali storitev tretjih oseb.

Če si želite ogledati podatke, določene s predpisi, kot je npr. oznaka CE, odstranite baterijo.

Vsa omenjena imena izdelkov in podjetij so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke njihovih

posameznih lastnikov. Pridržujemo si vse pravice, ki niso izrecno navedene v tem dokumentu. Vse druge

blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

Za več informacij obiščite

www.sonymobile.com.

Vse slike so samo za ilustracijo in dejanskega telefona morda ne prikazujejo natančno.

Ta izdelek ima zaščitene določene pravice za intelektualno lastnino s strani družbe Microsoft. Uporaba ali

razširjanje takšne tehnologije zunaj tega izdelka sta prepovedana, če za to ne pridobite licence družbe

Microsoft.

Lastniki vsebine uporabljajo tehnologijo za upravljanje digitalnih pravic Windows Media (WMDRM) za zaščito

svoje intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja programsko opremo

WMDRM za dostop do vsebine z zaščito WMDRM. Če programska oprema WMDRM ne uspe zaščititi vsebine,

lahko lastniki vsebine prosijo Microsoft, da prekliče zmožnost programske opreme za uporabo tehnologije

WMDRM za predvajanje ali kopiranje zaščitene vsebine. Umik ne prizadene nezaščitenih vsebin. Ko prenesete

licence za zaščiteno vsebino, se strinjate, da lahko Microsoft licencam priloži seznam za preklic. Lastniki vsebin

lahko zahtevajo, da posodobite tehnologijo WMDRM, da boste lahko dostopali do njihovih vsebin. Če

posodobitev zavrnete, ne boste mogli uporabljati vsebin, ki zahtevajo posodobitev.

Za ta izdelek je izdana licenca pod portfeljem licenc za vizualni patent MPEG-4 in AVC, ki dovoljuje osebno in

nekomercialno uporabo s strani uporabnika za (i) kodiranje video vsebin na način, ki je skladen z vizualnim

standardom MPEG-4 ("MPEG-4 video") ali standardom AVC ("AVC video") in/ali (ii) dekodiranje video vsebin v

zapisu MPEG-4 ali AVC, ki so bile kodirane s strani uporabnika, ki se ukvarja z osebno in nekomercialno

dejavnostjo in/ali je ponudnik video vsebin z licenco družbe MPEG LA za ponujanje video vsebin MPEG-4 in/ali

AVC. Licenca ni podeljena za nikakršno drugo uporabo, prav tako druga uporaba ni naznačena. Dodatne

informacije, vključno z informacijami o promocijskih, internih in komercialnih načinih uporabe ter podeljevanju

licenc, lahko dobite pri družbi MPEG LA, L.L.C. Obiščite spletno stran http://www.mpegla.com. Tehnologija za

dekodiranje zvoka MPEG Layer-3 je uporabljena po licenci Fraunhofer IIS in Thomson.

114

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.