Sony Xperia E - Vzpostavljanje povezave z brezžičnimi omrežji

background image

Vzpostavljanje povezave z brezžičnimi omrežji

Tehnologija Wi-Fi® vam omogoča brezžični dostop do interneta prek telefona. Tako

lahko brskate po spletu in uporabljate cenejše klice ter prenose podatkov.
Če ima vaše podjetje ali organizacija navidezno zasebno omrežje (VPN), lahko

povezavo s tem omrežjem vzpostavite prek telefona. Prek navideznega zasebnega

omrežja (VPN) lahko na primer dostopate do intranetov in drugih internih storitev

podjetja.

Wi-Fi®,

Tehnologija Wi-Fi® vam omogoča brezžični dostop do interneta s telefonom. Če želite

dostopati do interneta prek povezave Wi-Fi®, morate biti v dosegu omrežja Wi-Fi® in

se z njim povezati. Moč signala omrežja Wi-Fi® se lahko razlikuje glede na lokacijo

telefona. Če se premaknete bliže dostopni točki Wi-Fi®, se bo morda povečala moč

signala.

Vklop omrežja Wi-Fi®

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve.

3

Tapnite 〇 zraven Wi-Fi, tako da se 〇 spremeni v |. Telefon poišče

razpoložljiva omrežja Wi-Fi®.

Omogočanje povezave Wi-Fi® lahko traja nekaj sekund.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi®

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve.

3

Zagotovite, da je funkcija Wi-Fi® vklopljena. Tapnite Wi-Fi.

4

Prikazana so omrežja Wi-Fi®, ki so na voljo. Omrežja, ki so na voljo, lahko

odprete in zavarujete. Odprta omrežja prepoznate po , zavarovana omrežja

pa po zraven imena omrežja Wi-Fi®.

5

Tapnite omrežje Wi-Fi® in se povežite z njim. Če poskušate vzpostaviti

povezavo z varnim omrežjem Wi-Fi®, boste morali vnesti geslo. Ko vzpostavite

povezavo, je v vrstici stanja prikazana ikona .

Telefon si zapomni omrežja Wi-Fi®, s katerimi ste vzpostavili povezavo. Ko boste naslednjič

prišli v območje omrežja Wi-Fi®, s katerim ste že imeli vzpostavljeno povezavo, bo telefon

samodejno vzpostavil povezavo z njim.

Ponekod odprta omrežja Wi-Fi® zahtevajo, da se najprej prijavite na določeno spletno stran,

preden imate omogočen dostop do omrežja. Za več informacij se obrnite na ustreznega

skrbnika omrežja Wi-Fi®.

Vzpostavljanje povezave z drugim omrežjem Wi-Fi®

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Wi-Fi. Prikazana so zaznana omrežja Wi-Fi®.

3

Tapnite drugo omrežje Wi-Fi®, če želite z njim vzpostaviti povezavo.

Ročno pregledovanje omrežij Wi-Fi®

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Wi-Fi.

3

Tapnite Pregled. Telefon išče omrežja Wi-Fi® in na seznamu prikaže omrežja,

ki so na voljo.

4

Na seznamu tapnite omrežje Wi-Fi®, s katerim želite vzpostaviti povezavo.

88

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Ročno dodajanje omrežja Wi-Fi®

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Wi-Fi.

3

Tapnite Dodaj omrežje.

4

Vnesite SSID omrežja za omrežje.

5

Tapnite polje Varnost, da izberete vrsto varnosti.

6

Po potrebi vnesite geslo.

7

Tapnite Shrani.

Če želite pridobiti ime in geslo SSID-ja omrežja, se obrnite na skrbnika omrežja Wi-Fi®.

Napredne nastavitve omrežja Wi-Fi®

Preden ročno dodate omrežje Wi-Fi®, morate v telefonu vklopiti nastavitev omrežja

Wi-Fi®.

Stanje omrežja Wi-Fi®

Ko imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi® ali ko so v vaši bližini na voljo

omrežja Wi-Fi®, si lahko ogledate njihovo stanje. Telefon lahko tudi nastavite tako, da

vas obvesti, ko zazna odprto omrežje Wi-Fi®.

Omogočanje obvestil omrežja Wi-Fi®

1

Vklopite funkcijo Wi-Fi®, če še ni vklopljena.

2

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

3

Poiščite in tapnite Nastavitve > Wi-Fi.

4

Pritisnite .

5

Tapnite Dodatno.

6

Označite potrditveno polje Obvestila o omrežjih.

Prikazovanje podrobnih informacij o povezanem omrežju Wi-Fi®

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Wi-Fi.

3

Tapnite omrežje Wi-Fi®, s katerim imate trenutno vzpostavljeno povezavo.

Prikazane so podrobne informacije o omrežju.

Pravilnik stanja pripravljenosti za povezave Wi-Fi®

Z dodajanjem pravilnika stanja pripravljenosti za povezave Wi-Fi® lahko določite čas

preklopa iz povezave Wi-Fi na mobilno podatkovno povezavo.

Če nimate vzpostavljene povezave z omrežjem Wi-Fi®, telefon za dostop do interneta

uporablja mobilno podatkovno povezavo (če ste jo v telefonu nastavili in omogočili).

Dodajanje pravilnika stanja pripravljenosti za Wi-Fi®

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Wi-Fi.

3

Pritisnite .

4

Tapnite Napredno.

5

Tapnite Ohr. Wi-Fi v st. pripravljenosti.

6

Izberite eno od možnosti.

Souporaba mobilne podatkovne povezave telefona

S kablom USB lahko souporabljate mobilno podatkovno povezavo telefona v

računalniku. Temu postopku se reče »Souporaba povezave USB«. Podatkovno

povezavo telefona lahko hkrati souporabljate z do osmimi napravami, in sicer tako, da

telefon pretvorite v prenosno vročo točko Wi-Fi®.
Kadar telefon souporablja podatkovno povezavo, se lahko v vrstici stanja ali v

podoknu za obvestila pojavijo naslednje ikone:

89

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Aktivna souporaba povezave USB

Aktivna prenosna vroča točka Wi-Fi®

Souporaba podatkovne povezave prek kabla USB

1

Prekinite vse povezave naprave prek kabla USB.

2

Napravo priključite na računalnik s kablom USB, ki ste ga dobili ob nakupu

naprave.

3

Povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite .

4

Tapnite Več ... > Internet in prenosna dostopna točka.

5

Potrdite polje Omejevanje napr. USB. Ko je povezava vzpostavljena, se v

vrstici stanja prikaže .

6

Ko želite ustaviti souporabo podatkovne povezave, počistite potrditveno polje

Omejevanje napr. USB

ali pa izključite kabel USB.

Podatkovne povezave naprave in kartice SD ni mogoče hkrati souporabljati prek kabla USB.

Uporaba naprave kot prenosne vroče točke Wi-Fi®

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Več ... > Internet in prenosna dostopna točka.

3

Tapnite Nastav. pren. dostopne točke Wi-Fi > Nastavitev dostopne točke

WiFi

.

4

Vnesite SSID omrežja za omrežje. Tapnite polje Varnost, da izberete vrsto

varnosti.

5

Po potrebi vnesite geslo.

6

Tapnite Shrani.

7

Potrdite polje Prenosna dostopna točka Wi-Fi. Naprava začne oddajati svoje

omrežno ime za Wi-Fi (SSID). S tem omrežjem lahko zdaj vzpostavi povezavo

največ osem računalnikov ali drugih naprav.

8

Ko želite ustaviti souporabo podatkovne povezave prek omrežja Wi-Fi®,

počistite potrditveno polje Prenosna dostopna točka Wi-Fi.

Preimenovanje ali zavarovanje prenosne vroče točke

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Več ... > Internet in prenosna dostopna točka.

3

Tapnite Nastavitev dostopne točke WiFi.

4

Vnesite SSID omrežja za omrežje.

5

Če želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje Varnost.

6

Po potrebi vnesite geslo.

7

Tapnite Shrani.