Sony Xperia E - Upravljanje zaznamkov

background image

Upravljanje zaznamkov

Z zaznamki lahko hitro dostopate do priljubljenih in pogosto obiskanih spletnih strani.

Zaznamke lahko dodajate neposredno z brskalnika telefona. Brskalnik telefona lahko

sinhronizirate tudi z zaznamki Google Chrome™, ki ste jih sinhronizirali s svojim

računom Google prek računalnika. Glejte Sinhroniziranje brskalnika z brskalnikom

Google™ Chrome

na strani 96.

83

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Nekateri zaznamki so morda vnaprej nameščeni v telefonu, odvisno od omrežnega

operaterja.

Dodajanje spletne strani med zaznamke

1

Med pregledovanjem spletne strani pritisnite .

2

Tapnite Shrani med zaznamke.

3

Če želite, uredite zaznamek.

4

Ko končate, tapnite V redu.

Odpiranje zaznamka

1

Ko se brskalnik odpre, podrsajte dol po zaslonu, da se prikaže vrstica za iskanje

in naslov.

2

Tapnite poleg vrstice za iskanje in naslov in nato tapnite . Prikažejo se

imena računov, ki ste jih sinhronizirali s programom Google Chrome™.

Zaznamki, ki ste jih shranili neposredno v telefon, so navedeni v računu

Lokalno

.

3

Če želite prikazati zaznamke računa, tapnite račun. Vsi zaznamki v računu se

prikažejo.

4

Če želite odpreti zaznamek, ga tapnite.

Urejanje zaznamka

1

Ko je brskalnik odprt, podrsajte po zaslonu navzdol, da prikažete vrstico za

iskanje in naslovno vrstico.

2

Tapnite zraven vrstice za iskanje in naslovne vrstice in nato še .

3

Pritisnite zaznamek in ga pridržite.

4

V meniju, ki se prikaže, tapnite Uredi zaznamek.

5

Uredite zaznamek po želji.

6

Ko končate, tapnite V redu.

Dodajanje spletne strani z zaznamkom na začetni zaslon

1

Ko je brskalnik odprt, podrsajte po zaslonu navzdol, da prikažete vrstico za

iskanje in naslovno vrstico.

2

Tapnite zraven vrstice za iskanje in naslovne vrstice in nato še .

3

Tapnite in pridržite zaznamek, ki ga želite dodati na Začetni zaslon.

4

V meniju, ki se prikaže, tapnite Dodaj bližn. do domače strani.

Brisanje zaznamka

1

Ko je brskalnik odprt, podrsajte po zaslonu navzdol, da prikažete vrstico za

iskanje in naslovno vrstico.

2

Tapnite zraven vrstice za iskanje in naslovne vrstice in nato še .

3

Pritisnite zaznamek in ga pridržite.

4

Če želite izbrisati izbrani zaznamek, v prikazanem meniju tapnite Izbriši

zaznamek

.

Dodajanje prejšnje spletne strani med zaznamke

1

Ko je brskalnik odprt, podrsajte po zaslonu navzdol, da prikažete vrstico za

iskanje in naslovno vrstico.

2

Tapnite zraven vrstice za iskanje in naslovne vrstice in nato še .

3

Tapnite zavihek Zgodovina in nato še eno od puščic dol, da pregledate seznam

prejšnjih spletnih strani.

4

Tapnite zraven spletne strani, ki jo želite dodati kot zaznamek.

5

Po želji lahko uredite podrobnejše informacije, denimo ime in mesto zaznamka.

6

Ko končate, tapnite V redu.

84

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.