Sony Xperia E - Urejanje besedila in slik

background image

Urejanje besedila in slik

Iskanje besedila na spletni strani

1

Med ogledovanjem spletne strani pritisnite .

2

Tapnite Najdi na strani.

3

Vnesite besedilo za iskanje. Znaki, ki se ujemajo z iskanjem, so označeni na

spletni strani.

4

Če se želite pomakniti do prejšnjega ali naslednjega označenega elementa,

tapnite puščici gor ali dol.

5

Če želite zapreti vrstico za iskanje, tapnite .

Kopiranje besedila s spletne strani

1

Dotaknite se besedila, ki ga želite kopirati, in ga pridržite, dokler ni označeno.

Na obeh straneh izbora se pojavita zavihka. Povlecite zavihka po želji, da

označite besedilo, ki ga želite kopirati.

2

Tapnite in nato Kopiraj.

3

Če želite besedilo prilepiti v e-pošto, besedilno sporočilo ali večpredstavnostno

sporočilo, se v ustreznem programu dotaknite besedilnega polja in ga pridržite,

nato pa v meniju, ki se prikaže, tapnite Prilepi.

Če je besedilo, ki ga želite kopirati, del povezave na drugo spletno stran, se prikaže meni, v

katerem tapnite Izberi besedilo, če želite nadaljevati.

Shranjevanje slike iz spletne strani

1

Na aktivni spletni strani se dotaknite želene slike in jo pridržite, dokler se ne

prikaže meni.

2

Tapnite Shrani sliko.

Če pomnilniška kartica ni na voljo, slike ni mogoče shraniti.