Sony Xperia E - Listat e dëgjimit

background image

Listat e dëgjimit

Riprodhuesi Walkman™ krijon automatikisht lista dëgjimi të zgjuara në kartelën e

listave të dëgjimit në audiotekën e riprodhuesit Walkman™. Gjithashtu mund të

krijoni listat tuaja të dëgjimit nga muzika që është e ruajtur në kartën e kujtesës të

telefonit tuaj.
Përveç kësaj, mund të instaloni aplikacionin Media Go™ dhe t'a përdorni atë për të

kopjuar listat e dëgjimit nga kompjuteri në kartën e kujtesës të telefonit tuaj.Për më

shumë informacion, shihni Për ta lidhur telefonin me një kompjuter në faqen 94.

Për të krijuar listat tuaja të dëgjimit

1

Në riprodhuesin Walkman™, takoni MUZIKA IME.

2

Për të shtuar një artist, album ose pjesë muzikore në një listë dëgjimi, prekni

dhe mbani të shtypur emrin e artistit ose titullin e albumit ose të pjesës

muzikore.

3

Në menunë që hapet, takoni Shto në listën e dëgjimit > Krijo listën e re të

dëgjimit

.

4

Futni një emër për listën e dëgjimit dhe takoni OK.

Për t’i shtuar tituj në një listë dëgjimi

1

Kur shfletoni bibliotekën e riprodhuesit Walkman™, prekni dhe mbani emrin e

artistit ose titullin e albumit ose titullit që dëshironi të shtoni.

2

Takoni Shto në listën e dëgjimit.

3

Takoni emrin e listës së dëgjimit tek e cila dëshironi të shtoni artistin, albumin

ose titullin. Artisti, albumi ose titutlli shtohen në listën e dëgjimit.

62

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të riprodhuar listat tuaja të dëgjimit

1

Në riprodhuesin WALKMAN, takoni MUZIKA IME.

2

Takoni .

3

Nën Listat e dëgjimit, trokitni lehtë mbi një listë dëgjimi.

4

Takoni një pjesë muzikore për ta riprodhuar atë.

Për të hequr një titull nga një listë dëgjimi

1

Në një listë dëgjimi, takoni dhe mbani titullin e muzikës që dëshironi të fshini.

2

Takoni Fshi nga lista e dëgjimit.

Për të fshirë një listë dëgjimi

1

Në riprodhuesin Walkman™, takoni MUZIKA IME, pastaj përzgjidhni Listat e

dëgjimit

.

2

Prekni dhe mbani listën e dëgjimit që dëshironi të fshini.

3

Takoni Fshij.

4

Takoni përsëri Fshij, për të konfirmuar.

Nuk mund të fshini listat e dëgjimit të paracaktuara.