Sony Xperia E - Mbrojtja e dëgjimit tuaj

background image

Mbrojtja e dëgjimit tuaj

Dëgjimi i riprodhuesit Walkman™ ose riprodhuesve të tjerë të mediave me volum të

lartë ose për një kohë të gjatë mund të dëmtojë dëgjimin tuaj, edhe kur volumi është

në një nivel të moderuar. Për t'ju paralajmëruar për rreziqe të tillë, një paralajmërimi i

nivelit të volumit shfaqet kur volumi është shumë i lartë dhe pasi riprodhuesi i muzikës

Walkman™ përdoret për mbi 20 orë.

Për të çaktivizuar paralajmërimin e nivelit të volumit

Kur shfaqet , takoni OK për të hequr paralajmërimin.

Sa herë që rindizni telefonin tuaj, volumi i mediave cilësohet automatikisht në një nivel të

moderuar.