Sony Xperia E - Gjetja e pajisjes tuaj

background image

Gjetja e pajisjes tuaj

Ka disa mënyra për të gjetur dhe mbrojtur pajisjen tuaj nëse e humbni ndonjëherë.

Duke përdorur shërbimin "my Xperia", ju mund të:

Kërkoni pajisjen në një hartë.

Tingëlloni një sinjalizim i cili funksionon edhe nëse pajisja është në regjimin e

heshtjes.

Kyçni në largësi pajisjen dhe të shfaqni informacionin tuaj të kontaktit në të.

Spastroni në largësi kujtesat e brendshme dhe të jashtme në pajisje, si masë të fundit.

110

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Nëse shërbimi "my Xperia" është i aktivizuar në pajisjen tuaj, duhet vetëm të shkoni

myxperia.sonymobile.com dhe të hyni me llogarinë tuaj të Google™. Nëse

shërbimi nuk është i aktivizuar, mund ta aktivizoni me dorë nëpërmjet menysë

Cilësimet

.

Shërbimi "my Xperia" mund të mos jetë i disponueshëm në të gjitha vendet/rajonet.

Për të aktivizuar me dorë shërbimin "my Xperia"

1

Zvarritni poshtë shiritin e gjendjes dhe më pas trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi Xperia™ > MyXperia™ > Activate.

3

Shënoni kutinë e zgjedhjes, pastaj trokitni lehtë mbi Accept.