Sony Xperia E - Menuja e cilësimeve të telefonit

background image

Menuja e cilësimeve të telefonit

Shihni dhe ndryshoni cilësimet e telefonit tuaj nga menuja cilësimet.

24

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të parë cilësimet e telefonit

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi Cilësimet.