Sony Xperia E - Fillimi me postën elektronike

background image

Fillimi me postën elektronike

Përdorni aplikacionin e postës elektronike në telefonin tuaj për të dërguar dhe marë

postë elektronike përmes llogarisë tuaj të postës elektronike të rregullt ose përmes

llogarisë së korporatës tuaj. Ose mund t'i bëni të dyja. Telefoni juaj mund të trajtojë

disa llogari të postës elektronike në të njëjtë kohë. Mund t'i konfiguroni këto llogari që

të përdoren përmes një kutie të kombinuar ose përmes kutive të veçanta. Vini re se

posta elektronike që do të merrni në llogarinë tuaj Gmail™ mund të shihen në telefon

nga posta elektronike dhe aplikacionet Gmail™.

Mesazhet e postës elektronike të Microsoft® Outlook® të korporatës tuaj duhet të ruhen në

një server Microsoft® Exchange që funksionaliteti i përshkruar më sipër të punojë. Shihni

Sinkronizoni postën elektronik, kalendarin dhe kontaktet e korporatës tuaj

në faqen 99 për

më shumë informacion.

Përdorimi i llogarive PE

Për të konfiguruar një llogari të postës elektronike në telefonin tuaj

1

Nga Ekrani bazë juaj, takoni .

2

Gjeni dhe takoni .

3

Futni adresën e postës elektronike dhe fjalëkalimin tuaj, pastaj takoni Tjetër.

4

Nëse cilësimet për llogarinë e postës elektronike nuk mund të shkarkohen

automatikisht, përfundoni konfigurimin me dorë. Nëse është e nevoshme,

kontaktoni ofruesin e shërbimit të postës tuaj elektronike për cilësimet e

hollësishme. Për konfigurimin e postës elektronike të korporatës, përzgjidhni

Exchange Active Sync

si lloji i llogarisë.

5

Nëse ju kërkohet, futni një emër për llogarinë tuaj të postës elektronike, që të

mund të identifikohet me lehtësi. I njëjti emër shfaqet në postën elektronike që

dërgoni nga kjo llogari. Kur të mbaroni, takoni Tjetër.

Mund të konfiguroni më shumë se një llogari të postës elektronike.

Për të cilësuar një llogari poste elektronike si llogaria juaj e paracaktuar

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

3

Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Cilësimet.

4

Trokitni lehtë mbi llogarinë që doni të përdorni si llogarinë e paracaktuar për

krijimin dhe dërgimin e mesazheve të postës elektronike.

5

Shenjoni kutinë e zgjedhjes për Llogaria e paracaktuar. Kutia në hyrje e

llogarisë së paracaktuar shfaqet sa herë hapni aplikacionin Posta elektronike.

Nëse keni vetëm një llogari poste elektronike, kjo llogari është automatikisht llogaria e

paracaktuar.

Për të shtuar një llogari tjetër poste elektronike në telefonin tuaj

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

3

Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Cilësimet.

4

Trokitni lehtë mbi Shto llogarinë.

5

Futni adresën e postës elektronike dhe fjalëkalimin, pastaj trokitni lehtë mbi

Tjetër

.

6

Nëse cilësimet për llogarinë e PE-së nuk mund të shkarkohen automatikisht,

përfundoni konfigurimin me dorë. Nëse është e nevojshme, kontaktoni me

ofruesin tuaj të shërbimit të postës elektronike për cilësimet e hollësishme.

7

Kur ju kërkohet, futni një emër për llogarinë tuaj të postës elektronike që të

mund të identifikohet lehtë. I njëjti emër tregohet në mesazhet e postës

elektronike që dërgoni nga kjo llogari.

8

Kur të mbaroni, trokitni lehtë mbi Tjetër.

53

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të hequr një llogari të postës elektronike nga telefoni

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

3

Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Cilësimet.

4

Trokitni lehtë mbi llogarinë që dëshironi të hiqni.

5

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Hiq llogarinë > OK.

Gmail™ dhe shërbime të tjera Google™

Nëse keni një llogari Google™, mund të përdorni aplikacionin Gmail™ në telefonin

tuaj për të lexuar, shkruar dhe organizuar mesazhet e postës elektronike. Pasi

konfiguroni llogarinë tuaj të Google™ që të punojë në telefon, gjithashtu mund të

bisedoni me miqtë duke përdorur aplikacionin Google Talk™, të sinkronizoni

aplikacionin e kalendarit të telefonit tuaj me Google Calendar™ tuaj dhe të shkarkoni

aplikacionë dhe lojra nga Google Play™.

Shërbimet dhe tiparet e përshkruara në këtë kapitull, mund të mos jenë të përdorshme në të

gjitha shtetet ose rajonet ose nga të gjitha rrjetet dhe/ose ofruesit e shërbimeve në të gjitha

zonat.

Për të konfiguruar një llogari Google™ në telefonin tuaj

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Llogaritë e sinkronizimi > Shto

llogarinë

> Google.

3

Ndiqni udhëzorin e regjistrimit për të krijuar një llogari në Google™ ose futuni

nëse tashmë keni një llogari. Telefoni juaj tani është gati për përdorim me

Gmail™, Google Talk™ dhe Google Calendar™.

Gjithashtu mund të futeni ose të krijoni një llogari Google™ nga udhëzori i konfigurimit herën e

parë që ndizni telefonin tuaj. Ose mund të shkoni në Internet dhe të krijoni një llogari te

www.google.com/accounts

.

Për të hapurGmail™ aplikacionin

1

Nga Ekrani bazë, takoni .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Gmail.