Sony Xperia E - Pamja e përgjithshme e aplikacioneve

background image

Pamja e përgjithshme e aplikacioneve

Përdorni aplikacionin e Orës për të cilësuar llojet e ndryshme të ziles.
Përdorni shfletuesin tuaj të Internetit për të lundruar dhe parë faqet në

Internet, për të menaxhuar kujtesoret dhe për të menaxhuar tekstin dhe

imazhet.
Përdorni aplikacionin e Makinës Llogaritëse për të kryer përllogaritjet

thelbësore.
Përdorni aplikacionin e Kalendarit për të rregjistruar ngjarjet tuaja dhe për të

menaxhuar takimet tuaja.
Përdorni kamerën për të nxjerrë foto dhe për të rregjistruar videoklipe.
Përdorni aplikacionin e Kontaktit për të menaxhuar numrat e telefonit, adresat

e postës elektronike dhe informacionin tjetër që ka lidhje me kontaktet tuaja.
Përdorni aplikacionet tuaja të shkarkuara.
Përdorni aplikacionin e postës elektronike për të dërguar dhe marë postë

elektronike përmes si llogarive private, ashtu edhe atyre të korporatës.
Përdorni aplikacionin e Facebook për t'u përfshirë në rrjetet socialë me miqtë,

anëtarë të familjes dhe kolegë nga e gjithë bota.

114

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Shfletoni dhe dëgjoni stacione të radios FM.
Përdorni aplikacionin e Galerisë për të parë dhe për të punuar me foto dhe

videot tuaja.
Përdorni aplikacionin Gmail™ në telefonin tuaj për të lexuar, shkruar e

organizuar mesazhet e postës elektronike.
Kërkoni informacionin në telefonin tuaj dhe në Internet.
Përdorni aplikacionin e Gjerësi gjeografike për të parë vendndodhjet e miqve

tuaj në një hartë dhe ndani vendndodhjen tuaj.
Shihni vendndodhjen tuaj të tanishme, gjeni vendndodhje të tjera dhe llogaritni

rrugët duke përdorur Google Maps™.
Shkoni tek Google Play ™ për të shkarkuar aplikacione falas dhe të blera për

telefonin tuaj.
Përdorni aplikacionin e Mesazhimit për të dërguar dhe marë tekst dhe

mesazhe multimedialë.
Përdorni aplikacionin WALKMAN për të organizuar dhe riprodhuar muzikë,

audiolibra dhe podkaste.
Shihni përditësimet e muzikës dhe videove që miqtë tuaj kanë ndarë në

Facebook.
Lundroni në rrugën tuaj duke përdorur udhëzime të folura, kthesë-pas-kthese.
Shihni historitë e lajmeve dhe parashikimet e motit.
Bëni telefonata duke i rënë numrit me dorë.
Kërkoni për vende, për shembull restorante dhe kafe.
Optimizoni cilësimet e telefonit për t'iu përshtatur kërkesave tuaja.
Përdorni aplikacionin e Udhëzuesit të konfigurimit për të mësuar në lihdje me

funksionet thelbësore dhe për të marë ndihmë gjatë cilësimit të telefonit.
Përdorni aplikacionin Google Talk™ për të biseduar me miqt në Internet.
Identifikoni pjesët muzikore që dëgjoni të riprodhohen rreth jush dhe merrni

informacionin për artistin, albumin dhe informacion tjetër.
Përdorni aplikacionin e Ndihmës për të marë ndihmë për përdoruesin

drejtpërdrejt në telefon. Për shembull, mund të përdorni një Udhëzues të

përdoruesit, informacionin për zgjidhjen e problemeve, plus këshilla dhe

marifete.
Përdorni YouTube™ për të ndarë dhe për të parë video nga kudo në botë.
Shkarkoni dhe instaloni aplikacione të reja dhe përditësime.

Disa aplikacione nuk lejohet të përdoren nga të gjithë rrjetet dhe/ose ofruesit e shërbimit në të

gjithë zonat.

115

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.