Sony Xperia E - Sinkronizimi me Facebook™‎

background image

Sinkronizimi me Facebook™

Ekzistojnë dy mënyra për të përdorur Facebook™ në pajisjen tuaj. Mund të përdorni

aplikacionin standart të Facebook për të përdorur llogarinë tuaj të Facebook në

Internet ose mund të sinkronizoni llogarinë tuaj në Facebook me pajisjen tuaj dhe të

ndani përmbajtje ndërmjet Facebook™ dhe një sferë aplikacionesh të tjera. Për

shembull, mund të ndani muzikë në aplikacionin "WALKMAN" në pajisjen tuaj përmes

Facebook. Për të sinkronizuar pajisjen tuaj me Facebook, fillimisht duhet të

konfiguroni një llogari të "Xperia™ me Facebook" — një zgjidhje e krijuar nga Sony

për të lejuar integrimin e lehtë.

Për të konfiguruar në telefonin tuaj një llogari të integrimit me Facebook™

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Takoni Cilësimet > Llogaritë e sinkronizimi.

3

Sigurohuni që sinkronizimi është aktivizuar që aplikacionet të mund të

sinkronizojnë automatikisht të dhënat.

4

Takoni Shto llogarinë > Xperia™ me Facebook.

5

Ndiqni udhëzimet në ekran për të krijuar një llogari të integrimit në Facebook™

ose hyni nëse tashmë keni një llogari.

Gjithashtu mund të konfiguroni një llogari të integrimit në Facebook™ në telefonin tuaj duke

shënuar Integrimi i Facebook kutinë e shënimit nën Cilësimet > Xperia™ > Xperia™ me

Facebook.

Për të sinkronizuar me dorë me llogarinë tuaj të integrimit në Facebook™

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Takoni Cilësimet > Llogaritë e sinkronizimi.

3

Takoni llogarinë Xperia™ me Facebook.

4

Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Sinkronizo tani.

Për të hequr një llogari të integrimit me Facebook™ nga telefoni juaj

Kur hiqni nga telefoni juaj një llogari të integrimit me Facebook™, llogaria e shoqëruar e

Facebook në Internet nuk fshihet dhe mund të vazhdoni t'a përdorni atë nga një kompjuter.

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Takoni Cilësimet > Llogaritë e sinkronizimi.

3

Takoni llogarinë Xperia™ me Facebook.

4

Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Hiqe llogarinë.

5

Takoni përsëri Hiqe llogarinë, për të konfirmuar.