Sony Xperia E - Telefonatat e urgjencës

background image

Telefonatat e urgjencës

Telefoni juaj lejon përdorimin e numrave ndërkombëtarë të urgjencës, për shembull,

112 ose 911. Normalisht mund t'i përdorni këta numra për të bërë telefonata të

urgjencës në çdo vend, me kartën SIM të futur ose jo, nëse jeni brenda rrezes së

mbulimit të një rrjeti.

Për të bërë një telefonatë urgjence

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Telefoni.

3

Futni numrin e urgjencës dhe trokitni lehtë mbi Telefon.. Për të fshirë një

numër, trokitni lehtë mbi .

Mund të bëni telefonata urgjence kur nuk është futur asnjë kartë SIM ose kur janë bllokuar

telefonatat në dalje.

Për të bërë një telefonatë urgjence ndërsa karta SIM është e kyçur

1

Takoni Telefonatë urgjence.

2

Futni numrin e urgjencës dhe takoni Telefon.. Për të fshirë një numër, takoni

.