Sony Xperia E - Visa foton och videoklipp som har sparats i telefonen

background image

Visa foton och videoklipp som har sparats i telefonen

I rutnätsvyn i fliken Bilder i Album kan du visa miniatyrbilder av foton och videoklipp.

Du kan även gå till listvyn över alla album och hitta innehållet i varje mapp.

Fliken Bilder – översikt

1

Ikonvy av foton och video.

2

Totalt antal foton och videoklipp.

3

Datum och antalet objekt i gruppen nedanför.

4

Tryck till på ett foto eller ett videoklipp för att visa det.

71

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

5

Bläddra upp eller ner för att visa innehållet.

6

Växla till en lista över alla mappar som innehåller bilder och video som har sparats på mobilen.

7

Lista över alla mappar som innehåller bilder och video som har sparats på mobilen.

8

Tryck till för att återgå till ikonvyn på fliken Bilder.

9

Antalet mappar som innehåller bilder och video.

10 Mapp som innehåller alla bilder du har tagit med din mobilkamera.

11 Mapp som innehåller alla videor som du har tagit med din mobilkamera.

12 Alla andra mappar som innehåller foton och/eller video som du har hämtat eller kopierat till mobilen.

Visa foton och videoklipp i rutnätsvyn

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Leta reda och tryck till på Album. Alla foton och videoklipp visas i ett rutnät med

kronologisk ordning. Videoklipp visas med .

3

Tryck till på ett foto eller videoklipp för att visa det.

4

Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra åt höger för att

visa föregående foto eller videoklipp.

Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder telefonen markerar du kryssrutan

Rotera skärmen automatiskt under Inställningar > Display.

Visa foton och videoklipp i listvyn

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Leta reda och tryck till på Album > Bilder.

3

Tryck till på . Mappar som innehåller foton och videoklipp som har spelats in

med telefonkameran visas överst. Alla andra mappar som innehåller foton och

videoklipp som har sparats på telefonen visas i en alfabetisk lista.

4

Tryck till på den mapp som du vill öppna. Innehållet i mappen visas i ett rutnät

med kronologisk ordning. Videoklipp visas med .

5

Tryck till på ett foto eller videoklipp för att visa det.

6

Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra åt höger för att

visa föregående foto eller videoklipp.

Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder telefonen markerar du kryssrutan

Rotera skärmen automatiskt under Inställningar > Display.

72

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Ändra storleken på miniatyrbilderna i Album

När du visar miniatyrbilder av foton och videoklipp i Album, sära på två fingrar

för att zooma in eller knip ihop två fingrar för att zooma ut.

Arbeta med satser med foton eller videoklipp i Album

1

Medan du visar miniatyrbilder av foton och videoklipp i Album, tryck på och

tryck till på Välj objekt för att aktivera valläget.

2

Tryck till på de objekt du vill arbeta med. Markerade objekt visas med en blå

ram.

3

Använd verktygen i verktygsfältet överst på skärmen för att arbeta med dina

markerade objekt.

För att aktivera valläget kan du även röra vid och hålla ett objekt tills ramen blir blå. Sedan kan

du trycka till på andra objekt för att välja dem.

Arbeta med foton i Album

Du kan redigera foton i Album. Du kan till exempel beskära foton, associera dem med

kontakter eller använda dem som bakgrunder.

Zooma i ett foto

När du visar ett foto trycker du till på skärmen två gånger för att zooma in. Tryck till på

skärmen två gånger igen för att zooma ut.

När du visar ett foto, sära på två fingrar för att zooma in eller knip ihop två fingrar för

att zooma ut.

Titta på ett bildspel med dina foton

1

Medan du tittar på ett foto trycker du på och på Bildspel för att börja spela

upp alla foton i ett album.

2

Knacka på ett foto för att avsluta bildspelet.

Rotera ett foto

1

Tryck på när du tittar på ett foto.

2

Välj Rotera vänster eller Rotera höger. Fotot sparas med den nya riktningen.

Beskära ett foto

1

Medan du tittar på ett foto trycker du på och trycker sedan till på Beskär.

2

Om du vill justera beskärningsramen pekar du och håller kvar fingret på

beskärningsramens kant. När kvadraterna vid kanterna försvinner drar du inåt

eller utåt för att ändra storleken på ramen.

3

Om du vill ändra storlek för beskärningsramens alla sidor samtidigt håller du ett

av de fyra hörnen intryckt för att få kvadraterna vid kanterna att försvinna, och

drar sedan i hörnet på angett sätt.

4

Om du vill flytta beskärningsramen till en annan del av fotot pekar du och håller

kvar fingret inuti ramen och drar den till önskad plats.

5

Tryck till på Beskär för att spara en kopia av fotot som du har beskärt det. Den

ej beskurna originalversionen ligger kvar på telefonens minneskort.

Använda ett foto som kontaktbild

1

Medan du tittar på ett foto trycker du på och trycker sedan till på Använd

som

> Kontaktbild.

2

Välj den kontakt som du vill associera med fotot.

3

Beskär fotot om det behövs.

4

Tryck till på Beskär.

Använda ett foto som bakgrund

1

Medan du tittar på ett foto trycker du på och trycker sedan till på Använd

som

> Bakgrund.

2

Beskär fotot om det behövs.

3

Tryck till på Beskär.

73

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Redigera ett foto

Medan du tittar på ett foto trycker du på och trycker sedan till på Redigera

foto

.

Dela ett foto

1

Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och

tryck sedan till på .

2

I den meny som öppnas trycker du till på det program som du vill använda för

att dela fotot och följ stegen för att skicka det.

Lägga till en geotagg i ett foto

1

Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och

tryck sedan till på för att öppna kartan.

2

Leta reda och tryck till på önskad plats för att placera fotot på kartan.

3

Justera platsen för fotot genom att trycka till på platsen på kartan dit du vill flytta

fotot.

4

När du är klar trycker du till på OK för att spara geotaggen och återgå till

fotogranskaren.

När ett foto har geotaggats, står det tillsammans med platsinformationen. Du kan trycka till

på den här ikonen för att visa fotot på en karta.

Ta bort ett foto

1

Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och

tryck sedan till på .

2

Tryck till på OK.

Arbeta med videoklipp i Album

Använd Album för att titta på videoklipp som du tagit med kameran, hämtat eller

kopierat till minneskortet. Du kan också dela dina videoklipp med vänner, eller

överföra dem till YouTube™.

Spela ett videoklipp

1

Öppna fliken Bilder i Album.

2

Hitta den video du vill öppna i rutnätsvyn eller listvyn.

3

Tryck till på ett videoklipp för att spela upp det.

4

Om inga spelkontroller visas, visa dem genom att trycka till på skärmen. Tryck

till på skärmen igen för att dölja kontrollerna.

Pausa ett videoklipp

1

Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa

uppspelningskontrollerna.

2

Knacka på .

Snabbspola framåt eller bakåt i en video

1

Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa

uppspelningskontrollerna.

2

Dra förloppsindikatorn åt vänster för att spola bakåt, eller höger för att spola

framåt.

Anpassa volymen för en video

Tryck på volymknappen.

Dela ett videoklipp

1

När ett videoklipp spelas upp trycker du på och sedan trycker du till på Dela.

2

I den meny som öppnas trycker du till på det program som du vill använda för

att dela det valda videoklippet och följ de relevanta stegen för att skicka den.

Det kan innebära att det inte går att kopiera, skicka eller överföra upphovsrättsskyddat

material. Vissa objekt skickas eventuellt inte om filstorleken är för stor.

74

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Ta bort ett videoklipp

1

Knacka på det videoklipp som du vill radera i Album.

2

Rör vid och håll videoklippet för att aktivera valläget. Ramen på

videominiatrybilden blir blå när den har markerats.

3

Tryck till på och sedan på OK.