Sony Xperia E - Öppna och använda program

background image

Öppna och använda program

Öppna program från genvägar på din Startskärm eller från skärmen Program.

Skärmen Program

Skärmen Program, som du öppnar från Startskärm, innehåller de program som

kommer installerade med din telefon såväl som du program du hämtar.
Skärmen Program utsträcker sig utöver den ordinarie skärmbredden, vilket innebär att

du måste snärta till vänster och höger för att se allt innehåll.

19

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Öppna skärmen Program

Knacka på från Startskärm.

Bläddra på skärmen Program

Öppna programfönstret och snärta till höger eller vänster.

Skapa en genväg till ett program på startskärmen

1

Knacka på från din Startskärm.

2

Rör vid och håll kvar ett program tills det visas på din Startskärm, dra det sedan

till önskad plats.

Dela en applikation från applikationsskärmen

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Rör vid och håll kvar fingret på en applikation tills den visas på Startskärm och

dra sedan objektet till

.

3

Välj ett alternativ och bekräfta om det behövs. Du kan nu dela vilka

applikationer du vill med dina vänner så att de kan hämta och använda dem.

Öppna och stänga program

Öppna ett program

Knacka på programmet från Startskärm eller programskärmen.

Stänga ett program

Tryck på .

Vissa program pausas när du trycker på för att avsluta, medan andra program kan fortsätta

att köras i bakgrunden. I det första fallet, nästa gång du öppnar programmet, kan du fortsätta

där du slutade. Tänk på att vissa program kan orsaka dataanslutningsavgifter när de körs i

bakgrunden, t.ex. social nätverkstjänster.

Fönstret Senast använda program

Med det här fönstret kan du visa och komma åt program som du använder ofta.

Öppna fönstret för nyligen använda program

Håll intryckt.

Programmeny

Du kan öppna en meny åt gången när du använder ett program genom att trycka på

knappen på telefonen. Menyn kommer att se olika ut beroende på vilket program

du använder.

20

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Öppna en meny i ett program

Medan du använder programmet trycker du på .

En meny är inte tillgänglig i alla program.

Ordna om programskärmen

Flytta runt programmen på programskärmen i enlighet med dina önskemål.

Ordna program på programskärmen

1

Knacka på på Startskärm för att gå till programskärmen.

2

Knacka på och välj ett alternativ.

Flytta ett program på programskärmen

1

Öppna programskärmen och knacka sedan på .

2

Rör vid och håll kvar ett objekt tills det förstoras och telefonen vibrerar, dra

sedan objektet till den nya platsen.

3

Avsluta redigeringsläget genom att knacka på .

Du kan bara flytta dina program när är valt.

Avinstallera ett program på programskärmen

1

Knacka på på Startskärm.

2

Knacka på . Alla program som kan avinstalleras är markerade med ikonen .

3

Knacka på det program som du vill avinstallera och knacka sedan på OK.