Sony Xperia E - Telefoninställningsmeny

background image

Telefoninställningsmeny

Visa och ändra dina telefoninställningar från menyn Inställningar.

Öppna telefoninställningarna

1

Knacka på på Startskärm.

2

Knacka på Inställningar.