Sony Xperia E - Kalender

background image

Kalender och alarmklocka

Kalender

Om kalendern

I din telefon finns en kalender som du han använda för att hålla reda på ditt schema.

Om du har ett Google™-konto kan du även synkronisera din kalender i telefonen med

din kalender på webben. Se Synkronisera e-post hos företaget, kalendern och

kontakterna

på sidan 94.

Ställa in kalendervyn

1

Tryck till på och hitta sedan och tryck till på Kalender från Startskärm.

2

Tryck på och välj ett alternativ.

Visa flera kalendrar

1

Tryck till på och hitta sedan och tryck till på Kalender på Startskärm.

2

Tryck på och tryck sedan till på Mer > Mina kalendrar.

3

Tryck till för att välja de kalendrar du vill visa.

Skapa en kalenderhändelse

1

Tryck till på och sedan på Kalender på Startskärm.

2

Tryck på och tryck sedan till på Ny händelse.

3

Skriv in ett namn, en tid, en plats och en beskrivning för händelsen.

4

Om du vill väljer du ett annat alternativ under Upprepning.

5

Välj en påminnelse för händelsen. Om du vill lägga till en ny påminnelse för

händelsen trycker du till på .

6

Tryck till på Spara.

När tiden för mötet närmar sig spelar din telefon upp ett kort ljud för att påminna dig.

Dessutom visas

i statusfältet.

Visa en kalenderhändelse

1

Tryck till på och sedan på Kalender på Startskärm.

2

Tryck till på den händelse som du vill visa.

Ändra kalenderinställningarna

1

Tryck till på och sedan på Kalender på Startskärm.

2

Tryck på och tryck sedan till på Mer > Inställningar.

3

Tryck sedan till på den inställning du vill ändra så öppnas den och du kan

redigera efter önskemål.