Sony Xperia E - Skanna streckkoder med NeoReader™‎-programmet

background image

Skanna streckkoder med NeoReader™-programmet

Om hur du skannar med NeoReader™-programmet

Du kan använda telefonen som en streckkodsläsare och ta reda på mer om objekt

som du läser av. Du kanske till exempel ser en jacka i en tidningsannons och vill ta

reda på närmaste försäljningsställe. Om annonsen innehåller en läsbar streckkod

använder NeoReader™-programmet denna kod för att få tillgång till webbinnehåll för

mobilen, till exempel en webbsida med mer produktinformation eller en karta med

butiker i närheten. NeoReader™ fungerar med de flesta standardstreckkodstyperna.

Starta programmet NeoReader™

1

Knacka på på Startskärm.

2

Leta reda och knacka på NeoReader™.

Skanna en streckkod

1

När programmet NeoReader™ är öppet håller du telefonkameran över

streckkoden tills hela streckkoden syns i sökaren.

2

Telefonen skannar streckkoden automatiskt och vibrerar när streckkoden känns

igen.

Skriv in en streckkod manuellt

1

Öppna programmet NeoReader™ och tryck till på .

2

Skriv in siffrorna i streckkoden i textfältet och tryck sedan till på GO!.

91

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Menyöversikt i programmet NeoReader™

Följande menyalternativ finns tillgängliga i programmet NeoReader™:

Tryck till för att öppna fler alternativ

Skriv in streckkodsnumren manuellt. Detta alternativ kan användas om din kamera har svårt att

läsa streckkoden

Visa en lista med tidigare skannade streckkoder

Visa information om programmet NeoReader™. Läs mer om olika streckkodstyper och om hur du

använder NeoReader™

Välj dina personliga inställningar, t.ex. språk eller land. Denna information används för att

anpassa streckkodsinnehållet. Du kan även ange inställningar för hur du använder NeoReader™-

programmet

Skicka ett SMS för att inbjuda en vän att hämta programmet NeoReader™

92

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..