Sony Xperia E - Hantera dina kontakter

background image

Hantera dina kontakter

Du kan skapa, redigera och synkronisera dina kontakter i ett par enkla steg. Du kan

välja kontakter som har sparats i olika konton och hantera hur de ska visas i telefonen.
Om du synkroniserar dina kontakter med mer än ett konto, kan du koppla ihop

kontakter i din telefon för att undvika dubbletter.

Vissa synkroniseringstjänster, exempelvis sociala nätverkstjänster, tillåter inte att du redigerar

kontaktdetaljer.

Visa dina kontakter

Knacka på , knacka sedan på från din Startskärm. Dina kontakter visas här.

Välja vilka kontakter som ska visas i applikationen Kontakter

1

Tryck till på och sedan på på Startskärm.

2

Tryck på och tryck sedan till på Filtrera.

3

I den lista som visas markerar och avmarkerar du önskade alternativ. Om du

har synkroniserat dina kontakter med ett synkroniseringskonto, visas det kontot

i listan. Du kan trycka till på kontot för att ytterligare expandera listan med

alternativ. Tryck till på OK när du är klar.

Lägga till en kontakt

1

Tryck till på och sedan på på Startskärm.

2

Tryck till på .

3

Om du har synkroniserat dina kontakter med ett eller flera konton väljer du det

konto som du vill lägga till denna kontakt i, eller trycker till på Lokal kontakt om

du bara vill använda denna kontakten i telefonen.

4

Skriv in eller välj önskad information för kontakten.

5

Tryck till på Klar när du är klar.

Om du lägger till ett plustecken och landsnumret framför en kontakts telefonnummer kan du

använda numret när du ringer samtal från andra länder.

44

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Redigera en kontakt

1

Tryck till på och sedan på på Startskärm.

2

Rör vid och håll kvar fingret på den kontakt du vill redigera, tryck sedan till på

Redigera kontakt

.

3

Redigera den önskade informationen. Tryck till på Klar när du är klar.

Associera en bild med en kontakt

1

Tryck till på och sedan på på Startskärm.

2

Rör vid och håll kvar fingret på den kontakt du vill redigera, tryck sedan till på

Redigera kontakt

.

3

Tryck till på och välj önskad metod för att lägga till kontaktbilden.

4

När du har lagt till bilden trycker du till på Klar.

Du kan också lägga till en bild i en kontakt direkt från applikationen Xperia™-galleri.

Visa din kommunikation med en kontakt

1

På Startskärm, knacka på och knacka sedan på .

2

Välj den kontakt som du vill visa.

3

Visa din kommunikation med kontakten för olika medier genom att knacka eller

snärta genom filterobjekten längst ner på skärmen.

Radera kontakter

1

Tryck till på och sedan på på Startskärm.

2

Tryck på och tryck sedan till på Radera kontakter.

3

Markera de kontakter som du vill ta bort eller tryck till på Markera alla om du vill

ta bort alla kontakter.

4

Tryck till på Radera > OK.

Redigera kontaktinformation om dig själv

1

Tryck till på och sedan på på Startskärm.

2

Rör vid och håll kvar fingret på Jag själv längst upp i kontaktlistan, tryck sedan

till på Redigera kontakt.

3

Skriv den nya informationen eller gör andra ändringar.

4

Tryck till på Klar när du är klar.

Undvika dubbletter i applikationen Kontakter

Om du synkroniserar dina kontakter med ett nytt konto eller importerar

kontaktinformation på andra sätt kan det innebära att du får dubbletter i applikationen

Kontakter. Om detta händer kan du koppla ihop sådana dubbletter för att skapa en

enda post. Och om du kopplar ihop poster av misstag kan du åtskilja dem igen

senare.

Länka kontakter

1

Tryck till på och sedan på på Startskärm.

2

Rör vid och håll kvar fingret på den kontakt som du vill länka ihop med en

annan kontakt, tryck sedan till på Länka kontakt.

3

Från den lista som visas, trycker du till på den kontakt vars information du vill

koppla ihop med den första kontakten. Tryck sedan till på OK för att bekräfta.

Informationen från den första kontakten läggs till i den andra kontakten, och den

första kontakten visas inte längre i listan Kontakter.

Separera länkade kontakter

1

Tryck till på och sedan på på Startskärm.

2

Rör vid och håll kvar fingret på den länkade kontakt du vill redigera, tryck sedan

till på Redigera kontakt.

3

Knacka på Ta bort kontaktlänk.

4

Knacka på OK.

45

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Favoriter

Du kan markera kontakter som favoriter så att du snabbt kan komma åt dem från

programmet Kontakter.

Markera och avmarkera en kontakt som en favorit

1

På Startskärm, knacka på och knacka sedan på .

2

Knacka på den kontakt som du vill lägga till eller ta bort ur dina favoriter.

3

Knacka på .

Visa dina favoritkontakter

1

Tryck till på och sedan på på Startskärm.

2

Tryck till på Grupper och sedan på .

Grupper

Du kan tilldela grupperna kontakter för att få snabb åtkomst till dem från programmet

Kontakter.

Tilldela en grupp en kontakt

1

I Kontakter rör du vid och håller kvar den kontakt du vill tilldela till en grupp.

2

Tryck till på Redigera kontakt och tryck sedan till på fältet direkt under Tilldela

grupp

.

3

Markera kryssrutorna för grupperna till vilka du vill lägga till kontakten och tryck

sedan till på Klar.

4

Tryck till på Klar.